Teatrets Venner Innlandet – 30 år!

Gjøvik Teaterforum (GT, nå Teatrets Venner Innlandet, TVI) ble opprettet 1987 av privatarrangør for Riksteatret på Gjøvik, Per Kvisgaard, med det overordnede formålet å gi publikum mer teater.  Rundt 80 betalende medlemmer ga penger i kassa, i tillegg til Riksteatrets 10% arrangørhonorar. 

I 1989 startet samarbeidet med Oppland Dramalag (fylkeslag under Landslaget Drama i skolen) hvilket økte foreningens økonomiske muskler. I tillegg til det fast turnerende tilbudet fra Riksteatret kjøpte foreningen inn forestillinger fra Det Norske Teatret, Riksteatret, privatteatre og lokale semiprofesjonelle teatergrupper.  Det ble arrangert natt-teaterkafé, matinéer og kirkeforestillinger.  Publikum støttet opp sammen med lokale musikere og turnerende skuespillere, som etter forestillingene jammet utover i de små timer på Nye Fønix Kafé. Det var da.

Teatervennforeningens ledere har vært Per Kvisgaard (1987-1989), Ingjerd Løchen (1989-2015), og Eva M. Engenes (2015-2017). Ingjerd Løchen er igjen leder i jubileumsåret.

Glansperioden fikk en bråstopp da Riksteatret valgte bort privatarrangører til fordel for kommunale i 1993/94.  Etter 5-årsjubileet på Mølla med stinn brakke og inviterte skuespillergjester fra Riksteatret, dro styret ved Ingjerd Løchen og Bjørn Rognstad til møte med direktøren i Riksteatret og la inn gode, vektige argumenter for å beholde arrangøravtalen GT hadde med RT.  Til ingen nytte. GTs historie som Riksteaterarrangør over.  Fra 1993/94 opphørte også GTs innkjøp av teaterforestillinger pga. slunken kasse. Publikumsentusiasmen, de fulle husene, økonomien og det lokale initiativet svant.

Som bestselgende private arrangør ble GT ved leder Ingjerd Løchen i januar 1990 invitert av RT til premierefest og arrangørseminar i Stavern.  Teatrets Venner Grimstad ved Eva Wiksén Næser tok der og da initiativet til å nedsette et interrimstyre med formål å stifte en landsdekkende paraplyorganisasjon, for de om lag 15 lokale teatervennforeningene. Interrimstyret var sammensatt av bl.a. markedsjef i Riksteatret, Teatrets Venner Grimstad, Gjøvik Teaterforum, kulturoperatør fra Sør-Trøndelag og kulturkonsulent fra Verdal.  I april 1991 kunne GT smykke seg av æren over å ha medvirket til stiftelsen av Landsforbundet Teatrets Venner (LTV) på Hamar med styrerepresentant fra GT.

To år seinere, etter den kommunale overtakelsen av Riksteateransvaret, ble GT seremonimestere med blomsterhilsninger på RT- og Gjøvik Teaters amatørteaterforestillinger, men fortsatte med å sende «teaterplakater» og omtaler av kommende RT-forestillinger til medlemmene.  Men RT spilte ofte for ganske glisne hus, og medlemstallet sank til rundt 40.  Med unntak av innbydelse til RTs premierefester på Gjøvik, var aktiviteten liten inntil RT/LTV oppfordret GT til å stille på RT-premiere/LTV-årsmøte på Kongsvinger i 1999.  Kultursjef på Gjøvik finansierte deltakelsen administrativt, og GT var igjen i siget.

NY VEKST
Hedmark Teaters turneringer til Raufoss og Gjøvik, i tillegg til RT-forestillingene ga distriktet flere gode publikumssuksesser fra rundt årtusenskiftet, og teaterinteressen var økende.  Opprettelsen av musikk, dans og dramalinja i 1994/95 ga inspirasjon til å etablere en ungdomsgruppe under GT, og dramaelever 2002/03 på Tranberg videregående skole ble landets første gruppe av Teatrets Venner Ungdom, nå Teatrets Unge Venner (TUV). GTs styreleder, Ingjerd Løchen, ble nestleder av LTV i 2003 og styreleder fra 2005 til 2013.

GT rekrutterte flere medlemmer fra Toten og innledet et tett formidlingssamarbeid med Vestre Toten Kulturhus.  Slik ble det naturlig å endre foreningens navn til Teatrets Venner GjøvikToten (TVGT) i 2005.

Så gikk det litt opp og ned med styrearbeidet i TVGT.  Styreleder hadde hendene fulle med lederverv i landsorganisasjonen og som igangsetter og pådriver av 4 TUV-grupperinger (Gjøvik, Ålesund, Hadeland og Sandnes).  TVGT mistet sin nestleder og kasserer, og var omtrent å regne som et «enkeltmannsforetak» fram til 2014. I 2015 tok Eva M. Engenes over som styreleder i styret i lokalforeningen.

1 april 2010 fikk Hedmark/Oppland sitt eget regionteater etter lange og til dels bitre kamper der TVGT og LTV var iherdige pådrivere og lobbyister. Vi var blant de mange innbudne gjestene til den offisielle åpningen av landets yngste regionteater. Året før, i 2009, arrangerte LTV og vi i samarbeid med Teater Hedmark teaterseminaret «Hvilken teatermodell er publikum mest tjent med?» på Hamar med innledere og debattanter fra Hedmark Teater, Verdal Teaterlag ved regissør av «Bronsebukkene», frigruppa «Kippersund» og Oppland og Hedmark fylkeskommuner. Stor stas og hissig debatt som konkluderte med nødvendigheten av en sterk organisasjon i bunnen av en institusjon med sprikende eierinteresser.  I dag har Teater Innlandet stadig flere venner blant tvilende opplendinger, og teatret og vi har framforhandlet landets beste rabattordning for teatervennene våre.

Med eget regionteater var det naturlig at vi i 2010 ble Teatrets Venner Innlandet. Vi har base på Gjøvik, men teatervennmedlemmer fra spillesteder i både Hedmark og Oppland.

VEIEN VIDERE
Det har vært noen motbakker, men vi har gjennom 30 år klart å klore oss fast i folks bevissthet om at TVI står på for publikum og for våre turnerende teatre.  Vi samarbeider godt med våre lokale kulturhus på Gjøvik og Lillehammer, og vi har etablerte teaterkontakter på Hadeland og Hamar. Teatrets Unge Venner er fortsatt ivrige og står på for å spre teaterinteressen blant sine jevnaldrende. Våre hovedsamarbeidspartnere er nå, som før, Riksteatret og Teater Innlandet, og vi ser fram til mange nye spenstige samarbeidsår i publikums tjeneste.

Ingjerd Løchen
Leder Teatrets Venner Innlandet

September 2017.
________________________________

Hilsen til Teatrets Venner Innlandet fra Gjøvik Kultursenter ved leder Unni Heimdal:

Kjære Teatrets Venner Innlandet!

Gratulerer med 30-års dagen. Vi snakker faktisk om en generasjon teatervenner som har ønsket å dele sin interesse for scenekunst med andre. Det er verdt en feiring i seg selv.

Kulturhusene rundt om landet er en svært viktig arena for scenekunstformidling, og vi deler fullt ut Teatervenner Norge sin ambisjon om å sikre et profesjonelt scenekunsttilbud i hele vårt langstrakte land.

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid, både med dagens bursdagsbarn (lokalforeningen) og landsforbundet. Sammen kan vi gjøre de kulturelle møteplassene enda bedre, vi kan nå enda flere og faktisk være med på å fargelegge tilværelsen til deg og meg.

Lykke til med de neste 30 år!