Teatrets Venner i Risør med integreringstiltak

Foto: Juni Wendelin Fasting

For et snaut år siden besluttet Teatrets Venner (TV) i Risør å bli med i et prøveprosjekt for å få flyktninger og innvandrere til å ta større del i kulturtilbudet i kommunen. Bakgrunnen var en henvendelse fra kultursjefen om vår forening kunne tenke seg å bidra til dette, og i tilfelle på hvilken måte. Styret behandlet saken og besluttet å ta kontakt med voksenopplæringen i Risør kommune (VIRK) – som har ansvar for blant annet språkopplæring – med tanke på et samarbeid. Det ble ganske fort klart at denne gruppen bevisst ned-prioriterer kultur, fordi deres økonomiske situasjon ikke tillater slik «ekstravaganse». Samtidig mente leder for VIRK at kulturopplevelser kan være et godt egnet tiltak for vellykket integrering.

Dermed tok TV kontakt med Teatervenner Norge for å diskutere saken. De tok igjen kontakt med Riksteateret som endte opp med å sponse fem billetter til to forestillinger i sesongen 2016/2017. TV besluttet å gjøre det samme slik at til sammen 20 personer har fått anledning til se Riksteatrets forestillinger gratis. VIRK har sørget for å trekke ut de heldige vinnerne.

Da Absence Crew i oktober entret scenen i Risørhuset med «NORR – da gudene breaket» var det fem spente flyktninger i salen. Vi hadde på forhånd informert lokalavisa Aust Agder Blad som stilte med en minst like forventningsfull journalist. Det hele endte med et flott oppslag i avisa. Spesielt var nettutgaven spekket med flotte bilder av både skuespillere og publikum. Artikkelen, som siden er delt på Facebook, sier vel det meste om opplevelsen hos de fem utvalgte.

Når siste forestilling i prøveprosjektet (Pulverheksa) ryddes av scenen om få dager, er tiden kommet for å evaluere prosjektet. Jeg tror jeg allerede nå kan si at arbeidet vil bli videreført i en eller annen form. Men hvem, hva og hvordan kommer vi tilbake til når alle har fått sagt sitt.

Skrevet av Johan Songe, 12. mai 2017