Historie

Bakgrunn:

Kulturdepartementets har som mål at barn og unge skal ha et kulturtilbud som er likeverdig med de voksne får. Tilskuddsinstitusjoner oppfordres til å utvikle former og formidlingstiltak særlig rettet mot denne gruppen. Landsforbundet har utviklet pilotprosjektet Teatrets Unge Venner (TUV) etter oppfordring fra sine medlemmer. TUV skal være en stemme inn til ”sitt” lokale teater eller kulturhus, som igjen får tilgang til målgruppen de er pålagt å nå. Det kan gi retning for hvilke tiltak som skal iverksettes for å oppnå økt publikumsoppslutning blant de unge.

Prosjekt:

Ungdom engasjerer annen ungdom

Teatrets Unge Venner på dramalinja ved Gjøvik videregående skole (TUV Gjøvik) var landets første forening for scenekunstinteressert ungdom. TUV Gjøvik fikk i prosjektperioden 2010-2013 oppdrag om å oppsøke og bistå ungdom andre steder i landet for å danne forening på sitt hjemsted. I prosjektperioden arbeidet de i nær kontakt med Riksteatret og Teater Innlandet, og ble bistått av daglig leder i TN og den lokale teatervennforeningen Teatrets Venner Innlandet.

Les evaluering og sluttrapport av prosjektleder Ingjerd Løchen:

PILOTPROSJEKT TUV/SATELITT 2010-2013

 

Målgruppe:

Teaterinteressert ungdom fra dramalinjer, kunst- og kulturskoler og annen ungdom med mindre kjennskap til profesjonell scenekunst.

Formål:

Å skape større interesse for scenekunst gjennom å se danse- og teater forestillinger sammen med annen ungdom.

Å bli kjent med teatrets virkemidler og selv prøve ut disse sammen med profesjonelle scenekunstnere gjennom workshops, teaterhusbesøk, ”for- og baksnakk” med scenekunstnere etc.

Fire ungdomsforeninger ble etablert:

  • Teatrets Unge Venner Gjøvik (2010)
  • Teatrets Unge Venner Ålesund (2012)
  • Teatrets Unge Venner Sandnes (2013)
  • Teatrets Unge Venner Hadeland (2013)