Teatervenner Norge på høring

Styreleder Therese Strupstad Hagen og daglig leder Maria B. Wist-Kirkemo representerte Teatervenner Norge på åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité om forslag til statsbudsjett for 2018. Les innspillet her.

«Bakgrunnen for vårt innlegg på høringen er at det i proposisjonen er foreslått en avvikling av tilskudd til Teatervenner Norge, uten noen videre begrunnelse.

Kjære komité – jeg elsker teater! I likhet med hundrevis av teatervenner i Norge.

Og hvem er teatervennene? Jo, teatervennene er lokale ildsjeler, organisert i foreninger, som sørger for mer teater og bedre teaterfellesskap der folk bor – også der hvor Riksteatret ikke kommer på turné. Teatervennene tilrettelegger for at mennesker som er alene kan se teater sammen. Vi står på for å frakte folk dit scenekunsttilbudene foregår. Vi er en avlastning for lokale kulturhus og regionteatre gjennom å være vertskap for publikum, gjennom markedsføring og, ikke minst, gjennom ambassadørrollen.

Teatervennene lokalt i landet har en svært viktig paraplyorganisasjon i Teatervenner Norge. Uten støtte fra den profesjonelle organisasjonen står den enkelte forening helt alene – uten oppmuntring, hjelp og publikumsinformasjon. Uten et nettverk oppover. Da er det lett å bli utbrent, lett å gi opp. Faren er at teatervennene forsvinner. Dugnadsånden, frivilligheten og ildsjelenes arbeid utarmes!

Teatervenner Norge er også et viktig profesjonelt drevet støtteapparat for Riksteatret, vår viktigste samarbeidspartner, for lokale kulturhus og regionale teaterinstitusjoner. Og i samarbeid med disse institusjonene er det vi som framforhandler gode avtaler til publikums fordel, slik at terskelen for å oppleve god, profesjonell scenekunst blir lavere.

Teatervenner Norge er departementet og politikerne på Stortinget sin mulighet til å få stemmene fra hele teaternorge samlet fra ett sentralt organ. I tillegg er vi politisk vaktbikkje som blant annet har argusøyne på de produserende teatrenes turnéplikt.

Medlemsavgiften fra de frivillige lokalforeningene inn til sin paraplyorganisasjon er ikke nok til å holde et sentralt ledd som Teatervenner Norge i gang økonomisk. Gjennom mange år har statsstøtten vært sentralleddet økonomiske ryggrad. Arbeidet forøvrig er basert på dugnad fra styremedlemmene.

Regjeringen har sagt at frivilligheten i Norge er viktigere enn noen gang – innen både helse, idrett og kultur. Regjeringen sier også at det offentlige må legge til rette for at frivilligheten kan blomstre.

Kjære komité – la teatervennene få fortsette å blomstre! La oss få muligheten til å fortsette å jobbe for å gi folk muligheten til å få gode scenekunstopplevelser der de bor. Opplevelser som engasjerer, inspirerer og provoserer. For å sette det hele i et større perspektiv: Vi mennesker har uttrykt oss gjennom teater og kroppsspråk gjennom hele vår eksistens. Et større felles språk skal man lete lenge etter!

I proposisjonens kapitler om scenekunst summerer vi at scenekunstinstitusjonene i de store byene mottar betraktelig mer tilskudd enn det de regionale scenekunstinstitusjonene gjør. Ergo er Teatervenner Norge viktigere enn noen gang!

Takk for oppmerksomheten!

SE OPPTAK FRA HØRINGEN (FRA 50:14)