Teaterets Venner Grimstad – en aktiv lokalforening med lang historie

Teatrets Venner i Grimstad ble stiftet i 1981.

Teaterets Venner i Grimstad ble stiftet 26.10.81, som en av de første teatervenn/ publikumsforeninger som ikke var knyttet til ett bestemt teater. Initiativet ble tatt av stifter av og leder for Grimstad Teaterverksted, Hilde Litlekalsøy, da Riksteatret truet med å reise forbi Grimstad fordi det ikke var noen teaterinteresse her. Hun tok kontakt med kulturkonsulent Carl Herman Wollebæk. De to studerte Musikkens Venners organisasjon og inviterte – via avisen – til stiftelsesmøte. Ti personer møtte, fem gikk inn i styret og kommunen gav organisasjonen kr. 1000 i driftsstøtte. Det var den spede begynnelse på Teaterets Venner i Grimstad og det som senere skulle bli Landsforbundet Teatrets Venner (i dag Teatervenner Norge).

Allerede etter femårsjubiléet viste NRK interesse for foreningen og laget et TV-program om måten vi jobbet på. Da opprettet foreningen «Fond for teaterteknisk utstyr til kulturhuset» fordi kommunen hadde glemt å sette av midler til slikt utstyr ved byggingen av kulturhuset. Fondet samlet inn vel 250 000 kroner til teaterteknisk utstyr og foreningen fikk «Initiativprisen», Sagatrollet, ved åpningen av kulturhuset i desember 1985.

Bli en teatervenn du også! Grimstad har en aktiv lokalforening.

I dag har Teaterets Venner Grimstad 208 medlemmer, hvorav 136 er familiemedlemskap (per 20.05.2017). Vi har et styre bestående av 10 ildsjeler. Vi forvalter et teaterfond som skal brukes til fremme av virksomheten i Teaterets Venner i Grimstad eller til andre kulturelle formål i byen. Foreningen mottar fast tilskudd fra Grimstad Kommune og er, sammen med Grimstad Kulturhus, arrangør når Riksteatret kommer til byen. Vårt formål er å øke teaterinteressen i kommunen gjennom praktiske tiltak.

Teaterets Venner Grimstad har et høyt aktivitetsnivå gjennom hele året. I tillegg til å være arrangør når Riksteatret besøker Grimstad, er vi en produserende teatervennforening. Det vil si at vi kjøper inn egne forestillinger som et tilbud til lokalbefolkningen. Vi har hatt et godt samarbeid med institusjonsteatrene så vel som det frie feltet. I de senere årene har vi blant annet tilbudt danseforestillingen «Askeladden på nye eventyr» med Absence, «Mitt liv som Elsa» med Elsa Lystad, «Babettes gjestebud» og «Ingenting er ingenting» med Thea Stabell, og improteaterforestillingen «Hva kommer nå?» for de minste. I forbindelse med stemmerettsjubileet 2013 hadde vi forestillingen «Hva skriver de hjem om? En forestilling om menneskehandel» på programmet. Forestillingen viste at verden ikke er svart-hvit, og at det som er frihet og verdighet for noen, ikke nødvendigvis er det for alle. Her ble historien om menneskene bak avissidene tall og fakta fortalt. For oss var det viktig å vise at scenekunsten kan være inngang til å ta opp vanskelige og tabubelagte tema.

I tillegg til dette har vi arrangert flere teaterturer til Kilden/ Agder Teater, som er et flott tilbud i nabofylket.

Pulverheksa er på besøk i Grimstad.

Foreningen har helt fra starten ønsket å prioritere tilbud til barn og unge, og har presisert at «teater handler om mennesker og angår mennesker i alle aldre». Vi har som prinsipp at overskuddet fra «voksenforestillinger» går til gratis tilbud til skoler, barnehager og eldreinstitusjoner. To ganger i året arrangerer vi formiddagsstund med kulturelt innslag for beboerne på Berge Gård eldresenter.

Teaterets Venner Grimstad tar ambassadørrollen på alvor! Vi bruker mye tid på å markedsføre det lokale scenekunsttilbudet – både via sosiale medier, den trykte pressen, plakater, eget program i posten til medlemmer, nyhetsbrev på e-post, og ikke minst gjennom å snakke med folk om opplevelsene vi ikke vil de skal gå glipp av. Vi ser det som en av våre viktigste oppgaver å få publikum inn i teatersalen. Viktig i dette arbeidet er vårt gode samarbeid med andre kulturformidlere i byen, og spesielt Grimstad bibliotek. Sammen med biblioteket har vi arrangert en rekke tilleggsarrangementer i forbindelse med Riksteatrets forestillinger, som møte med skuespillere før og etter forestilling. Biblioteket har flere ganger lagd bokutstillinger som knytter seg til forestillingenes tema.

Hvert år kickstarter vi sesongen med «Vårslipp» på Grimstad kulturhus, med Teaterets Venner som arrangør.  «Vårslipp» er en presentasjon av den kommende sesongens scenekunstprogram i regionen. Her deltar Kilden/ Agder Teater, Grimstad kulturhus, Grimstad bibliotek, Musikkens Venner m.fl med presentasjoner av sine program. Riksteatret deltar med videopresentasjon. «Vårslipp» har blitt en fin møteplass både for kulturtilbyderne og publikum.

Følg gjerne Teatrets Venner i Grimstad på Facebook.

Skrevet av Therese S. Hagen 29.5.17