En hilsen fra Therese S. Hagen, ny styreleder i TN

Scenekunst åpner for nye perspektiver!
Scenekunsten er subjektiv – både fra skapersiden og mottakersiden. Den gir publikum muligheten til å skape sine egne tolkninger og til å trekke egne konklusjoner. Scenekunsten får oss til å le. Eller til å gråte. Eller begge deler. Den kan provosere, inspirere og engasjere.

Vi i Teatervenner Norge vet at gode kulturopplevelser gir økt livskvalitet. Det er derfor vi engasjerer oss. Det er derfor vi er ildsjeler. Spesielt viktig er det å legge til rette for at barn og ungdom får mulighet til både å skape og å oppleve god scenekunst.

Jeg gleder meg til  gå i gang med arbeidet som leder i Teatervenner Norge sammen med et spennende styre, en engasjert daglig leder og de hundrevis av fantastiske ildsjeler i lokalforeningene i hele landet. Sammen skal vi jobbe for at flest mulig av landets befolkning får muligheten til å oppleve scenekunst av høy kvalitet – på sitt hjemsted. Vi skal fortsette med å være en god samarbeidspartner for Riksteateret. Vi skal skape nye møteplasser med scenekunst i fokus. Vi skal fortsette med å være de beste teaterambassadørene. Og vi skal arbeide for at våre medlemmer har de beste fordelene i teateret.

Takk for tilliten!

Therese Strupstad Hagen