Foreningen Drammens Teater – en av landets største teatervenneforeninger.

Drammens Teater ble totalt ødelagt av en påsatt brann i 1993. Allerede dagen etter ble det bestemt at teaterbygningen skulle gjenoppbygges i samme stil, basert på ytterveggene som sto igjen.

Foreningen ble stiftet for å skaffe økonomi til å bygge teateret, og foreningen drev teateret frem til 2010. Dette var en tid hvor mange ville bidra til å gjenskape Drammens kulturidentitet, og foreningen fostret mange medlemmer. Den 8. februar 1997 ble et helt nytt teater, fullt av tradisjoner fra det gamle, åpnet av Kongen og innviet av en stolt drammensbefolkning. Det klassiske uttrykket er kombinert med god og ny teknikk.

Foreningen Drammens Teater ble stiftet 30.05.1995 og er i dag en av landets største teatervenneforeninger. Foreningen har lange og viktige kulturhistoriske tradisjoner. Siden foreningen ble etablert som en medlemsforening i 2010 har foreningens rolle og samarbeid med Drammens Scener AS vært under kontinuerlig utvikling. Foreningen Drammens Teater har lykkes med overgangen fra å være en forening med ansvar for teaterdrift til å bli en forening tilknyttet Drammens Teater. Foreningens visjon er Teaterglede for alle. Virksomhetsidéen er å skape aktivitet og påvirke til godt innhold i Drammens Teater, oppnå fordeler for medlemmene, utvikle fellesskapsfølelsen og bidra til meropplevelser i Teateret.

Glede, fellesskap og opplevelser
Foreningen baserer sin aktivitet på glede, fellesskap og opplevelser i teateret. Styret satt følgende mål for foreningen i 2014:

 • Forbedre kommunikasjon med medlemmene
 • Øke medlemsmassen hvert år
 • Avholde minst 6 arrangementer pr. år hvorav et bør ha fokus på kulturelt mangfold
 • Samle minst 50 medlemmer til hvert arrangement
 • Et eksklusivt arrangement for medlemmene i Foreningen Drammens Teater
 • Gratis forestilling for medlemmene på Hovedscenen i forbindelse med årsmøtet

Arrangementene våre er av varierende karakter. For å nevne noen populære medlemsarrangementer de siste to årene kan disse nevnes:

Konsertforedrag av Ketil Bjørnstad i Drammens Teater.
 • Førarrangement med Halvdan Sivertsen/artister fra Introduksjonssenteret og Arne Iversen på piano
 • Historien om Edvard Munch – konsertforedrag med Ketil Bjørnstad, Hovedscenen Drammens teater
 • Bli kjent med teateret – Lokalhistoriker Jo Sellæg tok teatervennene med på en tur gjennombyens teaterhistorie fra slutten av 1700-tallet til det gjenreiste teaterhuset i 1997, Hovedscenen Drammens Teater
 • Mitt kjæreste St. Petersburg – Førarrangement med Marit Christensen i forbindelse med Romeo og Julie med St. Petersburg Balletten
 • Wenche Myhre juleshow: Wenche Myhre signerte bøker og den nye juleplaten sin i foajeen etter premieren
 • Foredrag om Henrik Ibsen av Jørgen Haave – konservator ved Telemark Museum i forbindelse med forestillingen Samfunnets Støtter
Æresmedlem
Foreningen Drammens Teater har videreført tradisjonen med å gjøre heder på spesielt utvalgte personer som har vist sitt engasjement og sin interesse for Drammens Teater over tid. Mottakere av æresmedlemskap i Foreningen Drammens Teater:

Per Aabel
Wenche Foss
Wilhelm Christian Møller
Toralv Maurstad (2014)
Elsa Lystad (2016)

Skrevet av: Knut Harald Sommerfeldt

 

Teaterets Venner Grimstad – en aktiv lokalforening med lang historie

Teatrets Venner i Grimstad ble stiftet i 1981.

Teaterets Venner i Grimstad ble stiftet 26.10.81, som en av de første teatervenn/ publikumsforeninger som ikke var knyttet til ett bestemt teater. Initiativet ble tatt av stifter av og leder for Grimstad Teaterverksted, Hilde Litlekalsøy, da Riksteatret truet med å reise forbi Grimstad fordi det ikke var noen teaterinteresse her. Hun tok kontakt med kulturkonsulent Carl Herman Wollebæk. De to studerte Musikkens Venners organisasjon og inviterte – via avisen – til stiftelsesmøte. Ti personer møtte, fem gikk inn i styret og kommunen gav organisasjonen kr. 1000 i driftsstøtte. Det var den spede begynnelse på Teaterets Venner i Grimstad og det som senere skulle bli Landsforbundet Teatrets Venner (i dag Teatervenner Norge).

Allerede etter femårsjubiléet viste NRK interesse for foreningen og laget et TV-program om måten vi jobbet på. Da opprettet foreningen «Fond for teaterteknisk utstyr til kulturhuset» fordi kommunen hadde glemt å sette av midler til slikt utstyr ved byggingen av kulturhuset. Fondet samlet inn vel 250 000 kroner til teaterteknisk utstyr og foreningen fikk «Initiativprisen», Sagatrollet, ved åpningen av kulturhuset i desember 1985.

Bli en teatervenn du også! Grimstad har en aktiv lokalforening.

I dag har Teaterets Venner Grimstad 208 medlemmer, hvorav 136 er familiemedlemskap (per 20.05.2017). Vi har et styre bestående av 10 ildsjeler. Vi forvalter et teaterfond som skal brukes til fremme av virksomheten i Teaterets Venner i Grimstad eller til andre kulturelle formål i byen. Foreningen mottar fast tilskudd fra Grimstad Kommune og er, sammen med Grimstad Kulturhus, arrangør når Riksteatret kommer til byen. Vårt formål er å øke teaterinteressen i kommunen gjennom praktiske tiltak.

Teaterets Venner Grimstad har et høyt aktivitetsnivå gjennom hele året. I tillegg til å være arrangør når Riksteatret besøker Grimstad, er vi en produserende teatervennforening. Det vil si at vi kjøper inn egne forestillinger som et tilbud til lokalbefolkningen. Vi har hatt et godt samarbeid med institusjonsteatrene så vel som det frie feltet. I de senere årene har vi blant annet tilbudt danseforestillingen «Askeladden på nye eventyr» med Absence, «Mitt liv som Elsa» med Elsa Lystad, «Babettes gjestebud» og «Ingenting er ingenting» med Thea Stabell, og improteaterforestillingen «Hva kommer nå?» for de minste. I forbindelse med stemmerettsjubileet 2013 hadde vi forestillingen «Hva skriver de hjem om? En forestilling om menneskehandel» på programmet. Forestillingen viste at verden ikke er svart-hvit, og at det som er frihet og verdighet for noen, ikke nødvendigvis er det for alle. Her ble historien om menneskene bak avissidene tall og fakta fortalt. For oss var det viktig å vise at scenekunsten kan være inngang til å ta opp vanskelige og tabubelagte tema.

I tillegg til dette har vi arrangert flere teaterturer til Kilden/ Agder Teater, som er et flott tilbud i nabofylket.

Pulverheksa er på besøk i Grimstad.

Foreningen har helt fra starten ønsket å prioritere tilbud til barn og unge, og har presisert at «teater handler om mennesker og angår mennesker i alle aldre». Vi har som prinsipp at overskuddet fra «voksenforestillinger» går til gratis tilbud til skoler, barnehager og eldreinstitusjoner. To ganger i året arrangerer vi formiddagsstund med kulturelt innslag for beboerne på Berge Gård eldresenter.

Teaterets Venner Grimstad tar ambassadørrollen på alvor! Vi bruker mye tid på å markedsføre det lokale scenekunsttilbudet – både via sosiale medier, den trykte pressen, plakater, eget program i posten til medlemmer, nyhetsbrev på e-post, og ikke minst gjennom å snakke med folk om opplevelsene vi ikke vil de skal gå glipp av. Vi ser det som en av våre viktigste oppgaver å få publikum inn i teatersalen. Viktig i dette arbeidet er vårt gode samarbeid med andre kulturformidlere i byen, og spesielt Grimstad bibliotek. Sammen med biblioteket har vi arrangert en rekke tilleggsarrangementer i forbindelse med Riksteatrets forestillinger, som møte med skuespillere før og etter forestilling. Biblioteket har flere ganger lagd bokutstillinger som knytter seg til forestillingenes tema.

Hvert år kickstarter vi sesongen med «Vårslipp» på Grimstad kulturhus, med Teaterets Venner som arrangør.  «Vårslipp» er en presentasjon av den kommende sesongens scenekunstprogram i regionen. Her deltar Kilden/ Agder Teater, Grimstad kulturhus, Grimstad bibliotek, Musikkens Venner m.fl med presentasjoner av sine program. Riksteatret deltar med videopresentasjon. «Vårslipp» har blitt en fin møteplass både for kulturtilbyderne og publikum.

Følg gjerne Teatrets Venner i Grimstad på Facebook.

Skrevet av Therese S. Hagen 29.5.17

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatrets Venner i Risør med integreringstiltak

Foto: Juni Wendelin Fasting

For et snaut år siden besluttet Teatrets Venner (TV) i Risør å bli med i et prøveprosjekt for å få flyktninger og innvandrere til å ta større del i kulturtilbudet i kommunen. Bakgrunnen var en henvendelse fra kultursjefen om vår forening kunne tenke seg å bidra til dette, og i tilfelle på hvilken måte. Styret behandlet saken og besluttet å ta kontakt med voksenopplæringen i Risør kommune (VIRK) – som har ansvar for blant annet språkopplæring – med tanke på et samarbeid. Det ble ganske fort klart at denne gruppen bevisst ned-prioriterer kultur, fordi deres økonomiske situasjon ikke tillater slik «ekstravaganse». Samtidig mente leder for VIRK at kulturopplevelser kan være et godt egnet tiltak for vellykket integrering.

Dermed tok TV kontakt med Teatervenner Norge for å diskutere saken. De tok igjen kontakt med Riksteateret som endte opp med å sponse fem billetter til to forestillinger i sesongen 2016/2017. TV besluttet å gjøre det samme slik at til sammen 20 personer har fått anledning til se Riksteatrets forestillinger gratis. VIRK har sørget for å trekke ut de heldige vinnerne.

Da Absence Crew i oktober entret scenen i Risørhuset med «NORR – da gudene breaket» var det fem spente flyktninger i salen. Vi hadde på forhånd informert lokalavisa Aust Agder Blad som stilte med en minst like forventningsfull journalist. Det hele endte med et flott oppslag i avisa. Spesielt var nettutgaven spekket med flotte bilder av både skuespillere og publikum. Artikkelen, som siden er delt på Facebook, sier vel det meste om opplevelsen hos de fem utvalgte.

Når siste forestilling i prøveprosjektet (Pulverheksa) ryddes av scenen om få dager, er tiden kommet for å evaluere prosjektet. Jeg tror jeg allerede nå kan si at arbeidet vil bli videreført i en eller annen form. Men hvem, hva og hvordan kommer vi tilbake til når alle har fått sagt sitt.

Skrevet av Johan Songe, 12. mai 2017