Foreningen Drammens Teater – en av landets største teatervenneforeninger.

Drammens Teater ble totalt ødelagt av en påsatt brann i 1993. Allerede dagen etter ble det bestemt at teaterbygningen skulle gjenoppbygges i samme stil, basert på ytterveggene som sto igjen.

Foreningen ble stiftet for å skaffe økonomi til å bygge teateret, og foreningen drev teateret frem til 2010. Dette var en tid hvor mange ville bidra til å gjenskape Drammens kulturidentitet, og foreningen fostret mange medlemmer. Den 8. februar 1997 ble et helt nytt teater, fullt av tradisjoner fra det gamle, åpnet av Kongen og innviet av en stolt drammensbefolkning. Det klassiske uttrykket er kombinert med god og ny teknikk.

Foreningen Drammens Teater ble stiftet 30.05.1995 og er i dag en av landets største teatervenneforeninger. Foreningen har lange og viktige kulturhistoriske tradisjoner. Siden foreningen ble etablert som en medlemsforening i 2010 har foreningens rolle og samarbeid med Drammens Scener AS vært under kontinuerlig utvikling. Foreningen Drammens Teater har lykkes med overgangen fra å være en forening med ansvar for teaterdrift til å bli en forening tilknyttet Drammens Teater. Foreningens visjon er Teaterglede for alle. Virksomhetsidéen er å skape aktivitet og påvirke til godt innhold i Drammens Teater, oppnå fordeler for medlemmene, utvikle fellesskapsfølelsen og bidra til meropplevelser i Teateret.

Glede, fellesskap og opplevelser
Foreningen baserer sin aktivitet på glede, fellesskap og opplevelser i teateret. Styret satt følgende mål for foreningen i 2014:

 • Forbedre kommunikasjon med medlemmene
 • Øke medlemsmassen hvert år
 • Avholde minst 6 arrangementer pr. år hvorav et bør ha fokus på kulturelt mangfold
 • Samle minst 50 medlemmer til hvert arrangement
 • Et eksklusivt arrangement for medlemmene i Foreningen Drammens Teater
 • Gratis forestilling for medlemmene på Hovedscenen i forbindelse med årsmøtet

Arrangementene våre er av varierende karakter. For å nevne noen populære medlemsarrangementer de siste to årene kan disse nevnes:

Konsertforedrag av Ketil Bjørnstad i Drammens Teater.
 • Førarrangement med Halvdan Sivertsen/artister fra Introduksjonssenteret og Arne Iversen på piano
 • Historien om Edvard Munch – konsertforedrag med Ketil Bjørnstad, Hovedscenen Drammens teater
 • Bli kjent med teateret – Lokalhistoriker Jo Sellæg tok teatervennene med på en tur gjennombyens teaterhistorie fra slutten av 1700-tallet til det gjenreiste teaterhuset i 1997, Hovedscenen Drammens Teater
 • Mitt kjæreste St. Petersburg – Førarrangement med Marit Christensen i forbindelse med Romeo og Julie med St. Petersburg Balletten
 • Wenche Myhre juleshow: Wenche Myhre signerte bøker og den nye juleplaten sin i foajeen etter premieren
 • Foredrag om Henrik Ibsen av Jørgen Haave – konservator ved Telemark Museum i forbindelse med forestillingen Samfunnets Støtter
Æresmedlem
Foreningen Drammens Teater har videreført tradisjonen med å gjøre heder på spesielt utvalgte personer som har vist sitt engasjement og sin interesse for Drammens Teater over tid. Mottakere av æresmedlemskap i Foreningen Drammens Teater:

Per Aabel
Wenche Foss
Wilhelm Christian Møller
Toralv Maurstad (2014)
Elsa Lystad (2016)

Skrevet av: Knut Harald Sommerfeldt