Statsbudsjettet – forslag til vedtak – avvikling av tilskudd til Teatervenner Norge

Regjeringens forslag til statsbudsjett ble i dag offentliggjort, hvor kulturdepartementet foreslår en avvikling av tilskuddet til Teatervenner Norge.

Post 78 – Ymse faste tiltak:

«I avsetningen til amatørteaterformål har det tidligere ligget inne et tilskudd til foreningen Teatervenner Norge. Dette tilskuddet foreslås avviklet.»

Vi jobber nå på spreng for å finne begrunnelsen for dette, og vi vil legge frem vår sak under budsjetthøringen i Familie- og kulturkomiteen den 30.10.17.

Teatervenner Norge ønsker å fortsette arbeidet med å sikre et godt scenekunsttilbud til hele landet. Vi har over 3000 medlemmer og 13 aktive venneforeninger over hele landet, som alle jobber hardt for å bidra til kulturen i sitt miljø. Noen jobber med barneteater, noen koker kaffe og steker vafler, noen rigger scene og noen selger billetter. Variasjonene er store, men alle har det felles at de brenner for teater og scenekunst, og ønsker å bidra som lokale ressurspersoner. Det er imidlertid vanskelig å fortsette en profesjonell drift av Teatervenner Norge uten økonomisk tilskudd fra departementet.

Teatervenner Norge oppfordrer alle venner og samarbeidspartnere om å støtte oss i vår sak, og bistand i form av uttalelser, støtteerklæringer, pressemeldinger e.l. tas i mot med takk. Håper på bred oppslutning slik at Teatervenner Norge kan leve videre!

Til slutt tar vi med en hyggelig og illustrerende hilsen – sendt til Teatrets Venner Innlandet fra Gjøvik Kultursenter ved leder Unni Heimdal, i anledning foreningens 30-årsjubileum i år:

 

Kjære Teatrets Venner Innlandet!

Gratulerer med 30-års dagen. Vi snakker faktisk om en generasjon teatervenner som har ønsket å dele sin interesse for scenekunst med andre. Det er verdt en feiring i seg selv.

Kulturhusene rundt om landet er en svært viktig arena for scenekunstformidling, og vi deler fullt ut Teatervenner Norge sin ambisjon om å sikre et profesjonelt scenekunsttilbud i hele vårt langstrakte land.

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid, både med dagens bursdagsbarn (lokalforeningen) og landsforbundet. Sammen kan vi gjøre de kulturelle møteplassene enda bedre, vi kan nå enda flere og faktisk være med på å fargelegge tilværelsen til deg og meg.

Lykke til med de neste 30 år!