Statsbudsjettet 2018 – et dolkestøt til frivilligheten og ildsjelene

På Frivillighet Norges årsmøte i Oslo i november i fjor, hyllet statsminister Erna Solberg frivilligheten: «Frivilligheten bygger vårt samfunn nedenfra. Frivilligheten er måten vi organiserer samfunnet og livene våre på». Denne begeistringen for frivilligheten står i sterk kontrast til forslag til statsbudsjett 2018, hvor det foreslås dramatiske kutt til frivillige organisasjoner og opplæringsvirksomhet.

Teatervenner Norge er en av mange frivillige organisasjoner som rammes hardt. Hele tilskuddet er foreslått avviklet, uten noen form for begrunnelse: Kap. 323 Musikk og scenekunst: Post 78 – Ymse faste tiltak: «I avsetningen til amatørteaterformål har det tidligere ligget inne et tilskudd til foreningen Teatervenner Norge. Dette tilskuddet foreslås avviklet.»

Teatervenner Norges historie startet i Grimstad i 1981. Riksteatret var i ferd med å kutte byen fra sin turnéplan, og lokale krefter ble mobilisert. Siden den gang har organisasjonen vært publikums talerør og vaktbikkje – med argusøyne på de produserende teatrenes turneplikt. Organisasjonens overordnede mål er å sikre et profesjonelt scenekunsttilbud til hele landet. En funksjon som blir stadig viktigere i en tid hvor Riksteatret opplever å måtte redusere antall forestillinger rundt omkring i landet, grunnet dårlig økonomi.

Tilskuddet fra Kulturdepartementet har vært Teatervenner Norges økonomiske bærebjelke. Tilskuddet har gjort det mulig å ha en daglig leder i 40 % stilling, som kan avlaste et frivillig, arbeidende, styre. Daglig leder er et talerør for medlemmene og lokalforeningene, og har tett dialog med Riksteatret. Daglig leder kan følge opp lokalforeningenes arbeid, bistå med erfaringsutveksling og kompetansebygging, forhandle med nye samarbeidspartnere og rekruttere medlemmer. Kort sagt – være bindeleddet mellom lokalforeninger, Riksteatret og arrangørene.

Teatervenner Norge består av ildsjeler, som dedikerer fritiden sin til å skape kulturelle møteplasser lokalt. Ildsjeler som kulturhus og arrangører i bygd og by er avhengige av. Ildsjeler som stiller seg til disposisjon, setter frem stoler, gjør snekkerarbeid, steker vafler, selger billetter, organiserer ansiktsmaling og opplevelser for barna – helt gratis.

Organisasjonens tjener ikke penger, og vi har også minimalt inntektspotensial. Medlemskontingent for den enkelte lokalforening er beskjeden, og vil knapt holde til en flybillett tur-retur Kirkenes. Man betaler ikke dyr kontingent for å få lov til å jobbe frivillig. Sosialt fellesskap, mulighet til gode kulturopplevelser og det å bidra til å skape noe i eget lokalmiljø er hva vi kan tilby som takk.

Teatervenner Norge mener regjeringens forslag til statsbudsjett er et dolkestøt til frivilligheten og ildsjelene. Dette er smålig ostehøvelkutt hvor langsiktig tenkning virker fraværende. Pengene som spares på å fjerne tilskudd gis tilbake til samfunnet i fult monn – i form av økt aktivitet i lokalsamfunnet, med tilsvarende økt omsetning for lokalt kulturhus, kafeer og restauranter. I tillegg er det helse i frivillig arbeid. Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, sa det godt under Møteplass folkehelse: «Gjennom frivilligheten får man gjort mer av det man er god på, brukt ressursene sine og ikke minst bli sett». Pengene man sparer på å kutte i støtte til frivilligheten, kan vise seg å koste samfunnet dyrt.