Oppstart av lokallag

Hvordan danne en ungdomsforening – Teatrets Unge Venner (TUV):

 • Dere er en gruppe teaterinteressert ungdom
 • Dere har lyst til å starte en lokal teatervennegruppe for ungdom fordi;
 • 1) dere vil se mer teater/scenekunst
 • 2) dere vil lære mer om teater/scenekunst
 • 3) dere vil bli bedre kjent med regionteatre/Riksteatret/institusjonsteatrene/frigruppefeltet
 • Dere blir enige om å stifte en teatervenneforening for ungdom
 • Dere utpeker/velger et styre som minimum består av 3; styreleder, nestleder, styremedlem
 • Dere bestemmer dere for hva dere vil oppnå med teatervennegruppen deres
 • Dere tar kontakt med prosjektgruppen Teatrets Unge Venner (TUV) på Gjøvik vgs for inspirasjon og råd
 • Dere tar kontakt med lokalt/regionalt regionteater/landsdelteater/privatteater/frigruppefelt m.fl.
 • Dere tar kontakt med daglig leder i Teatervenner Norge (TN) for informasjon om fordeler ved å være medlem i landsforbundet

Organisasjonsform:

 • Dere kan knytte dere til en eksisterende lokal teatervenneforening dersom en slik eksisterer i nærmiljøet deres
 • 1) fordelen kan være at dere har en «moderforening» i ryggen som kan støtte opp under arbeidet deres
 • 2) en annen fordel er at dere slipper å registrere dere som selvstendig forening i Brønnøysundregistret

Økonomi:

 • Når dere har etablert dere som forening, frittstående eller som undergruppe av en lokal teatervenneforening, mottar dere kr.1000 i etableringsstøtte fra TN
 • Dere søker en eventuell lokal teatervenneforening om etableringsstøtte og oppfølgingsstøtte
 • Styret deres fastsetter en medlemskontingent
 • Dere tar kontakt med lokal teater/scenekunstarrangør
 • Dere har pressekonferanse med lokalpressen når dere har etablert/er i ferd med å etablere dere

Kommunikasjon:

 • Som ungdomsgruppe bestemmer dere selv hvordan dere vil jobbe og kommunisere
 • Dere anbefales å holde jevnlige styremøter
 • Bruk sosiale medier

 

Lykke til!