Styreleder:
Millan Persdotter Persson, Bergen

post@teatervenner.no

Styremedlemmer:
Liv Thorsen Schlytter, Gjøvik

Ragnhild Gjefsen, Bergen
Johan Songe, Risør
Ragnhild Rise, Oppdal
Cate-Elin Mathisen Haga, Kirkenes