Teatrets Venner oppsto i Grimstad i 1981, som følge av at Riksteatret var i ferd med å kutte byen fra sin turnéplan pga lav publikumsoppslutning. Lokale ildsjeler stiftet landets første teatervenneforening som sikret videre besøk fra teatret. Scenekunsttilbudet i byen består fremdeles, og Teatrets Venner likeså. Det oppsto en grasrotbevegelse av teatervenneforeninger rundt om i landet som så nødvendigheten av et overordnet organ for å arbeide for deres interesser.

Landsforbundet Teatrets Venner ble stiftet på Hamar i 1992. Drivkraften var – og er fortsatt – behovet for, og kravet om, profesjonell scenekunst i rimelig avstand fra der folk bor. Landsforbundet endret navn til Teatervenner Norge i 2014.