Om oss

Teatervenner Norge

  • arbeider for et bredt profesjonelt scenekunsttilbud i hele landet.
  • arbeider for et godt teatertilbud for barn og unge.
  • er teatervennenes talerør ovenfor myndighetene og teatrene.
  • støtter og bistår lokalforeningene
  • støtter opp om etablering av teatervenneforeninger og ungdomsforeninger.

Teatrets Venner oppsto i Grimstad i 1981, som følge av at Riksteatret var i ferd med å kutte byen fra sin turnéplan pga lav publikumsoppslutning. Lokale ildsjeler stiftet landets første teatervenneforening som sikret videre besøk fra teatret. Scenekunsttilbudet i byen består fremdeles, og Teatrets Venner likeså. Det oppsto en grasrotbevegelse av teatervenneforeninger rundt om i landet som så nødvendigheten av et overordnet organ for å arbeide for deres interesser.

Landsforbundet Teatrets Venner ble stiftet på Hamar i 1992. Drivkraften var – og er fortsatt – behovet for, og kravet om, profesjonell scenekunst i rimelig avstand fra der folk bor. Landsforbundet endret navn til Teatervenner Norge i 2014.

Teatervenner Norge er pålagt å holde seg løpende orientert om scenekunstutredninger, sentrale og regionale politiske drøftinger og forslag som vil kunne føre til reduksjon av scenekunsttilbudet ved distriktenes spillesteder og agerer deretter. Landsforbundet følger teatrenes turnéplikt og rapporterer når det er påkrevd.

 

Teatervenneforeningene:

  • er et sosialt og faglig fellesskap
  • støtter opp om sitt produserende teater eller kulturhus
  • bidrar til en bedre totalopplevelse rundt forestillingen
  • er aktive markedsførere for å få flere til å gå i teatret

Landsforbundet består av små og store lokalforeninger med ulik aktivitet og egenart. Ut fra hver enkelts ressurser arrangeres det teatercafé, debatter, møte med scenekunstnere, reiser og lesegrupper eksklusivt for sine medlemmer. Nåværende leder for Ålesund Teaterforening er styreleder for Aalesund Teaterfestival og aktivt med i programmering og gjennomføring av festivalen. Teatrets Venner, Teatret Vårt arrangerer teaterfestival i nært samarbeid med regionteatret. De deler årlig ut pris til personer som har gjort en særlig innsats for teatret. Teatrets Venner ved Trøndelag Teater gjør det samme, i tillegg til å gi stipend til unge skuespillere som er ansatt på teatret.

Teatervenneforeningene støtter frigrupper på sitt hjemsted, og TN arbeider for å få flere produksjoner fra det frie scenekunstfeltet ut i distriktene.

 

Samarbeidspartnere

Teatervenner Norge´s samarbeidspartnere er primært Riksteatret og regionteatrene, men også kommunale og regionale kulturadministrasjoner som kultur- og grendehus via medlemsforeningene. Konkret kan det vises til samarbeidet med regionteatrene Teatret Vårt (Molde) og Teater Innlandet (Hedmark/Oppland) og landsdelsscenen Trøndelag Teater som alle har teatervenneforeninger tilknyttet TN. Riksteatret huser landsforbundets sekretariat/kontor som støtte til TN´s mål og arbeid.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.