Landsforbundet Teatervenner Norge

Teatervenner Norge er et landsforbund bestående av teatervennforeninger og kulturhusvenner med ca. 3000 medlemmer. TN har som formål å fremme allmenn interesse for scenekunst og arbeider for å sikre et profesjonelt scenekunsttilbud i hele landet.

Teatervenner Norge er pålagt å holde seg løpende orientert om scenekunstutredninger, sentrale og regionale politiske drøftinger og forslag som vil kunne føre til reduksjon av scenekunsttilbudet ved distriktenes spillesteder og agerer deretter. Landsforbundet følger teatrenes turnéplikt og rapporterer når det er påkrevd.

Samarbeidspartnere

Riksteatret med sitt nasjonale nedslagsfelt er vår samarbeidspartner og hovedleverandør av scenekunstopplevelser for våre medlemmer. TN jobber nå aktivt for å utvide mandatet og inngå avtale med kultur- og teaterinstitusjoner over hele landet, som alle medlemmer kan nyte godt av – både hjemme og på reise.

Vi har i dag faste billettavtaler med følgende scener:

  • Dansens hus
  • Hålogaland Teater
  • Oslo Nye
  • Riksteateret
  • Samovarteatetret
  • Teater Innlandet
  • Trøndelag Teater
  • Teatret Vårt

Lokallagene

Lokale teater- og kulturhusvenner tilbyr et sosialt og faglig fellesskap for scenekunstinteresserte. Foreningene arrangerer  felles kulturopplevelser som teater, dans, film, kunstutstillinger og musikk. Er dette noe du har savnet? Hvis du ikke finner noen i din nærhet kan vi hjelper deg i gang med å stifte egen forening.

Landsforbundet består av små og store lokalforeninger med ulik aktivitet og egenart. Ut fra hver enkelts ressurser arrangeres det teatercafé, debatter, møte med scenekunstnere, reiser og lesegrupper eksklusivt for sine medlemmer. Nåværende leder for Ålesund Teaterforening er styreleder for Aalesund Teaterfestival og aktivt med i programmering og gjennomføring av festivalen. Teatrets Venner, Teatret Vårt arrangerer teaterfestival i nært samarbeid med regionteatret. De deler årlig ut pris til personer som har gjort en særlig innsats for teatret. Teatrets Venner ved Trøndelag Teater gjør det samme, i tillegg til å gi stipend til unge skuespillere som er ansatt på teatret.

Teatervenneforeningene støtter frigrupper på sitt hjemsted, og TN arbeider for å få flere produksjoner fra det frie scenekunstfeltet ut i distriktene.

«Kulturhuset har stor glede av teatervennforeningen, og opplever det som en styrke å ha den tilknyttet driften» 

Sitat Rolf Meyer Tallaksen daglig leder Grimstad kulturhus

«Teatervennene  fronter teaterforestillinger og jobber for å øke publikumsinteressen. Dette har vært et stabilt og godt samarbeid som fungerer knirkefritt»

Sitat Hans Parelliusen Kulturhusleder Parken og Arbeideren

TeatervennerLOGOriksteatret_symbollogo_sentrert_positiv