NYHETER SOMMER 2014

Her følger informasjon om forbundets arbeid denne våren. Det er gledelig at vi endelig har et fulltallig styre og ønsker de nye medlemmene Therese Strupstad Hagen, Bitten Gunnerud og Eli Alette Schøyen hjertelig velkommen! Vi takker Cate, Tone og Nils for godt styrearbeid og sin innsats for etablering av nye teatervennforeninger.

NYE LEDERE I FORENINGENE

Det er bevegelse i lokalforeningene – ledere sender stafettpinnen videre!:

  • Lisbeth Sørensen Teatrets Venner Teatert Vårt
  • Knut Harald Sommerfeldt Foreningen Drammens Teater
  • Therese Strupstad Hagen Teatrets Venner Grimstad.
  • Ingrid Loftesnes (midlertidig) Sogn teaterforum

FLERE TEATERVENNFORENINGER

Tone F. Olsen arbeider i lag med forbundsleder Lise Hellandsvik om flere foreninger ved Riksteatrets spillesteder i Møre og Romsdal. De arrangerer nettverksmøter for ildsjeler som vil starte opp nye foreninger og andre teatervennforeninger. Siste møtet var i forbindelse med teaterfestivalen i Molde.

HØSTSCENA 24 – 28 SEPTEMBER 2014

Styreleder Lise Hellandsvik har inviterer alle teatervenner til teaterfestivalen i Ålesund. Medlemmer i Teatervenner Norge får billigere teaterbilletter og privat overnatting hvis ønskelig. Om noen har lyst til å jobbe som frivliig disse dagene; meld fra til Lise! Det vil også være ett nettverksmøte i løpet av helga for teatervenner fra alle fylker. les mer

Vi håper å se mange teatervenner i Ålesund!

FLERE UNGE TEATERVENNER

Nils har engasjert seg for Teaterts Unge Venner i Trondheim sammen med tidligere TUVere Vilde og Sarah. Leder i TV Trøndelag Teater, Marit F. Døvre, har deltatt på seminar med dramaturger ved Trøndelag Teater som ytret ønske om flere ungdommer i teatret. De har innhentet ideer for aktivitet og TUV Trondheim er på vei. Lykke til!

RIKSTEATRETS ARRANGØRSEMINAR 19. MAI

Styreleder og daglig leder deltok på RT vårsamling hvor høstens reportoir presenteres. Teatervenner Norge delte ut flyere til deltakerne med informasjon om vårt arbeid. Flere arrangører var interessert, og styret skal fordele oppfølgingsarbeidet på styreseminaret i august.

Lokalforeningene kan benytte forbundets logoer, mal for roll up og flyere hvis ønskelig. Design av flyer er utarbeidet av Arnt Jørgen Sønslien, Korn Reklamebyrå AS.

Påtroppende Riksteatersjef Tom Remlov holdt en uformell tale ved middagen hvor han la fokus på RT´s “publikumsutfordring” som omreisende teater. Daglig leder presenterte seg for Remlov i etterkant og fortalte kort om vårt publikumsbyggende arbeid. Han inviterte til samtale når han tiltrer stillingen.

BUDSJETTSØKNADER 2015

Styret i TN har søkt delfinansiering i tillegg til Post 74 Kap. 320, Norsk Kulturråd: Norsk teaterråd, Bergersenstiftelsen samt prosjektstøtte fra Kulturrådet. Sistnevnte er et samarbeid med ASSITEJ om et fagseminar nasjonale og internasjonale fagpersoner hvor vi ønsker å bygge videre på våre erfaringer med arbeidet for og med ungdom. De unges stemme vil bli representert ved blant andre Teatrets Unge Venner.

FORSLAG SENDT NORSK PUBLIKUMSUTVIKLING

Teatervenner Norge ble oppfordret av Norsk Publikumsutvikling (NPU) om å sende prosjektbeskrivelse av piloten Teatrets Unge Venner som publikumsbyggende tiltak. ”Sluttrapport og evaluering pilotprosjekter” ved prosjektleder Ingjerd Løchen var lagt ved. Se Om Teatrets Unge Venner hvis du vil lese dokumentet.

ERFARINGSUTVEKSLING

Vi gleder oss over engasjement og mer “deling” av erfaringer og tips foreningene imellom. Foreningene har bl.a drøftet alternative utforming av “medlemskortet” for enkeltmedlemmer. Noen trykker egne medlemskort og andre benytter giroen som TN sentralt sender ut.

OPPSUMMERING ÅRSMØTEHELG 2014

Landsforbundet har som mål å gi lokalforeningene en interessant og spennede årsmøtehelg med sosialt og faglig påfyll. I år startet vi opp med teaterbesøk på DNT med forestillingen “Spellemann på taket”.

Lørdag var det tett program med fordrag om Frivillighet Norge´s arbeid og deretter «Fra manuskript til ferdig forestilling, hva gjør dramaturgen?» – en samtale med Riksteatrets dramaturg Tine Thomassen. Hun tok utgangspunkt i forestillingene «Doktor Proctors prompepute» av Jo Nesbø og «Mens vi venter på Godot» av Samuell Beckett.

Tine Thomassen holder kurs, foredrag «Fra bok til manus» for de som ønsker det!

Etter lunsj ble det omvisning på verkstedet ved teknisk sjef Kristin Tunold-Hanssen. Teatervenner fikk se og høre om scenografi under produksjon med innblikk i teknisk og estetisk utforming.

Deretter var det satt av tid for at hver og en forening presenterte sitt arbeid og sine utfordringer. Tilbakemeldingen fra medlemsforeningene i etterkant var enstemmig; mer tid for erfaringsutveksling!!!

TN sendte evalueringskjema hvor fire av åtte lokalforeninger svarte. Vi fikk konstruktive innspill som skal vurderes for programmet for årsmøtehelg i 2015. De som ikke deltok kan også bidra med forslag!

GOD SOMMER TIL DERE ALLE!