Daglig leder fratrer sin stilling fra 1. februar

Teatervenner Norge er en av mange frivillige organisasjoner som dessverre har blitt hardt rammet av statsbudsjettet for 2018. Hele vårt statlige tilskudd er avviklet, uten noen form for begrunnelse. Etter iherdige forsøk på å snu politikerne – dessverre uten hell – står organisasjonen nå i den situasjonen at vi må fortsette vår drift uten daglig leder.

Det er derfor med stor sorg at vi nå meddeler at vår dyktige daglig leder gjennom det siste året, Maria Benedicte Wist-Kirkemo, fratrer sin stilling fra 1. februar.

I fravær av tilskudd fra Kulturdepartementet blir 2018 altså et svært annerledes år. Det blir mer arbeid pålagt styret, og også økonomisk utfordrende. Vi bretter imidlertid ermene opp, nok en gang, og ser på nye muligheter for driftstilskudd for årene som kommer.

Vi vil takke Maria for den formidable innsatsen hun har lagt ned i stillingen som daglig leder for Teatervenner Norge. Maria har sikret gode avtaler for våre medlemmer og har styrt den administrative skuta med stø hånd. Vi ønsker henne lykke til videre!

For henvendelser til organisasjonen ber vi om at styreleder Therese Strupstad Hagen kontaktes på e-post: post@teatervenner.no eller mobil: 450 02 644