Teatervenner Norge takker avtroppende styre, og ønsker det nye velkommen!

Teatervenner Norges landsmøte ble avholdt 22. april i Riksteatrets lokaler i Nydalen.

Organisasjonen takker avtroppet styreleder Lise Hellandsvik for innsatsen, og ønsker henne lykke til videre med nye oppgaver og utfordringer i tiden fremover.

Riksteatrets bygg i Nydalen

Videre takker vi Eli Alette Schøyen og Ingrid Loftesnes som går av som styremedlemmer,  samt Ingjerd Løchen for arbeid  i valgkomiteen. Ingjerd fortsetter som leder for valgkomiteen. Tusen takk for all entusiasme og godt arbeid!

Til sist vil vi gratulere Therese S. Hagen, som går fra vervet som nestleder til styreleder. Erlend Tveite følger på, og går fra styremedlem til nestleder. Videre ønsker vi Pia Birgitte Jessen og Johan Songe velkommen som nytt styremedlem.

Dette blir et godt styre og vi gleder oss til fortsettelsen!

 

Årsmøte 21-23 april 2017

Teatervenner Norge avholder årsmøte 21-23 april 2017. Møtet vil bli avholdt på Riksteatret. I forbindelse med årsmøtet avholdes det fagseminar samme dag.

Dagsorden

Dagsorden årsmøte 22. april 2017

Program årsmøtet 21-23 april 2017

Vedlegg:

Årsmelding – 2016 – 2017

Forslag til vedtektsendringer

TN budsjett 2017 og 2018

TN HOVEDMÅL 2016-2017

Valgkomiteens innstilling

Revisjonsberetning:

Balanse og resultatregnskap

TAKK TIL AVTROPPENDE DAGLIG LEDER

En epoke er snart over og Teatervenner Norge takker Halldis Olafsdottir for sin lange og trofaste tjeneste som daglig leder i Teatervenner Norge. Halldis er nå inne i sin siste arbeidsuke for forbundet, og vil bli takket ordentlig av i forbindelse med styreseminar 3.- 4. februar.
Ny daglig leder
Så starter vi en ny, spennende epoke. Det er med glede vi kan offentliggjøre at Maria Benedicte Wist-Kirkemo er tilsatt som daglig leder i Teatervenner Norge fra 01.02. 2017. Maria har en spennende bakgrunn med mastergrad i teatervitenskap og bachelorgrad i kultur- og samfunnsvitenskap. Hun har også litteraturvitenskap i fagkretsen. Tidligere har hun jobbet frilans ved flere teatre, som blant annet sufflør, påkleder, inspisient og produksjonsassistent. Hun har også mange års erfaring med administrativt arbeid bak seg. Vi er sikre på at Maria kommer til å gjøre en strålende jobb for forbundet. ​

TEATRETS VENNER RISØR INKLUDERER

Leder Johan Songe:
– Vi fikk et innspill fra kultursjefen om at det er viktig at vi som frivillige innen kulturarbeid tenker fornyelse og inkludering. Dermed tok Teatrets Venner kontakt med Teatervenner Norge. De tok igjen kontakt med Riksteateret som endte opp med å sponse fem billetter. Risør voksenopplæring (VIRK) sto for å trekke ut fem heldige som fikk en kulturell opplevelse.

To av dem var Ghamgin Ramok fra Kurdistan og Mohamed Ek fra Syria.

– Det var skikkelig fantastisk. Jeg er veldig glad i hip hop og dans. Det var en veldig bra forestilling, sier Ramok som hadde gjort research om dansegruppen på forhånd.

– Jeg sjekket på YouTube hvordan gruppen er og hvordan de danser.

– Det var veldig koselig å lære noe om kulturen og historien til Norge, sier Mohamed Ek.

 

18dagabsence_01-01-img_7801                                        Foto: Juni Wendelin Fasting

NY TEATERVENNFORENING I STOKMARKNES

Her er pressemeldingen fra nystartet teatervennforening i Stokmarknes. Den ligger også som link på deres FB side Teatervenner Hurtigrutens Hus og på hjemmesiden til Hurtigrutens hus. Teatervennene inviterer til Kick off fredag 21. oktober kl 18.30 i Hurtigrutens Hus.
Nestleder i styret for Teatervenner Norge, Therese Strupstad Hagen, skal delta.
Vi ønsker dere lykke til!
 1474631663514
Her er omtalen i Bladet Vesterålen:

SESONG 2016/2017 RIKSTEATRET

Det duket for spennende teateropplevelser for kommende sesong! Teatervenner Norge ser fram til Karl Ove Knausgård´s litterære sensasjon ; «Min Kamp» som skal gjenskapes på scenen. Men reportoaret favner som tidligere et bredt tilbud for alle aldre. Løp og kjøp billetter!

Les mer

min_kamp_knausgard

Et skår i gleden for Teatervenner Norge er at dansekunst ikke lenger er inkludert i reportoiret pga kutt i bevilgningen; et tap for danseinteresserte i hele landet.

Les mer

ÅRSMØTEHELG TEATERVENNER 2016

Teatervenner Norge har holdt årsmøtehelg hvor skuespiller Mattis Herman Nyquist og Alessia Fraquillo, markedsrådgiver og skoleansvarlig ved Riksteatret, var våre gjester. Mattis fortalte om arbeidsprosessen med regissør Liv Ullmann i «Fortrolige samtaler».  Med alvor og humor fikk vi innsikt i prosessen og turnélivets lyse og «grå» sider. Han vil gjerne bidra til samtaler, workshops i forbindelse med turnéen. Teatervennene kan legge til rette for slike møteplasser i samarbeid med stedets kulturhus eller teater. Det beriker publikum forøvrig og vi ønsker det velkommen!

Alessia Fraquillo gikk gjennom ny samarbeidsavtale hvor felles mål er større publikumsoppslutning og gode ordninger for teatervenner som arbeider for nyetableringer av teatervennforeninger.

Vi hadde glede av unge nykommere på årsmøtetreffen; Ida  Lillebakk fra Teatrets Venner, Teatret Vårt i Molde, Mona Sørensen fra Vesterålen. Foreningen Drammen Teater stilte for første gang med to representanter; Roy Frantzen og Jan K. Hverven.

Takk til dere alle for hyggelig lag og bidrag for å gjøre dette til en begivenhetsrik helg!

ÅRSMØTE 2016 MATTIS IMG_3513

 

ÆRESMEDLEM TIL MARITA BAUGSTØ

Æresmedlem. Eva Wiksén Næser (t.v.) leder for Teaterts Venner i Grimstad Therese Strupstad Hagen og daglig leder for Teatervenner Norge, Halldis Olafsdottir var blant dem som hyllet Marita Baugstø (foran) med æresmedlemskapet i Teaterets Venner.

Teaterets Venner overrasket Marita slik at hun ble rørt til tårer

Hun var totalt uforberedt da lederen for Teaterets Venner torsdag kveld proklamerte at styret hadde bestemt seg for å dele ut et nytt æresmedlemskap i venneforeningen.

Sakset fra tale Eva Wiksén:

«Ærede forsamling!

For vel 30 år siden truet at Riksteatret med å reise forbi Grimstad fordi det var minimal teaterinteresse i byen. Noen mennesker ble vrede. Dette fant man seg ikke i! Lederen for Grimstads glade teateramatører og byens kultursjef så på det MUSIKKENS VENNER hadde maktet å bygge opp og sa: «Hvorfor ikke stifte en forening for TEATERVENNER?» Slik fikk Grimstad okt. 81 – Norges første PUBLIKUMSFORENING, som ikke var knyttet til ett bestemt teater og som kun hadde formidling som oppgave To mennesker ble irritert og gjorde noe med sitt eget behov for teater til sitt hjemsted. De kastet en sten i vannet og det har vært utrolig å oppleve hvordan ringene har spredd seg!

Grimstad fikk ett av landets første kulturhus i 85 og da Teatrets Venner i Grimstad var 5 år i 1986, var bl.a. NRK/TV var med på jubileumsarrangementet. Leif Stavik laget et TV program om «Grimstadmodellen», måten vi formidlet teater på, vårt nettverk, samarbeidet med Bibelskolen, teateramatører, kirken o.a. Etter at det ble vist, kom flere teatervennforeninger.

Det har vært en eventyrlig opplevelse å være med på dette arbeidet. Da landsforbundet ble stiftet i 92, hadde Grimstad vel 500 medlemmer. Man stod alene eller sammen med andre organisasjoner som arrangør for 35-55 teaterarrangementer pr. år.

Samtidig stod vi som faddere for nye teatervennforeninger. Dette hadde ikke vært mulig hvis ikke Riksteatrets sjef, Gudrun

– 26. Waadeland, var positiv og strakte seg langt med antall forestillinger, møtte ved teatertreff og betalte for, kursvirksomhet, besøk i skoler med mer. Både hun og Anne Gullestad, som ble sjef i 88, så – selvsagt – potensialet i å få teatervennforeninger ut over landet. Det ble deltakelse ved mange arrangørseminarer i ulike deler av landet på meg. Jeg var vel en slags omreisende «teatermisjonær» på denne tiden, som ble invitert med for å snakke om «Grimstadmodellen» og måten vi formidlet scenekunsttilbud på (…).

Daglig leder fremhevet hennes innsats i styresammenheng i tidligere Landsforbundet Teatrets Venner, nå Teatervenner Norge:

«Kjære Marita! Gratulerer med æresmedlemskap! (…) Du har storparten av min tid som daglig leder i landsforbundet Teatervenner Norge vært nestleder i landsforbundet men du har vært innom de fleste verv gjennom tidene, og siste periode du var styreleder var i 2005 -2007. I denne tiden har du vært en sterk bidragsyter i forbundets utvikling. Du er en dreven strateg, konstruktiv og alltid optimistisk uansett hvilke forhold som råder. (…) Takk fra alle teatervenner i hele landet for din innsats i landsforbundet!