Medlemsfordeler Teatervenner Norge

TEATER TEATERVENNEFORENING TEATRETS UNGE VENNER

 

 ANNET
Teater Innlandet Alle teatervenner betaler fast kr. 125,- + billettavgift fra kr. 0,- til kr. 25,-

Enkeltmedlemmer får to (2) rabattbilletter per forestilling.

Familiemedlemer får fire (4) rabattbilletter per forestilling-

 

 

Kr. 50,- + billettavgift kr. 0 til 15.

TUV-medlemmer får 1 rabattert billett per forestilling.

Riksteatret gir TUV rabattbillet til kr. 90,- + billettavgift kr. 15,-

Samarbeid om arr./workshops mm
Teatret Vårt Alle teatervenner får samme rabatt som TV Molde    
Trøndelag Teater Alle teatervenner får 20% rabatt på forestillinger    
Hålogaland Teater Alle teatervenner får samme rabatt som TV Sør-Varanger Moderasjonspris for barn, skoleelever, studenter, trygdede, pensjonister og for grupper over 10 personer.  
       
Samovarteatret Alle teatervenner får samme rabatt som TV Sør- Varanger    
       
Riksteatret Alle teatervenner får 20 % rabatt på forestillingene.

 

Hver lokalforening får inntil 5 fribilletter når de bidrar til markedsføringstiltak og arrangementer i forbindelse med forestilling.

 

   
 

Oslo Nye Teater

 

Alle teatervenner får rabatt på 20% på alle forestillinger.

Max 2 billetter per teatervenn. Tilbudet gjelder teatrets egne forestillinger, som spilles på Hovedscenen og Centralteatret. Billettene må bestilles via billettluken på 22 34 86 80, og det er tilstrekkelig å si at man er medlem av Teatervenner Norge.

Teatervenner får 25% rabatt ved utvalgte forestillinger valgt av teatret.

Åpning for “enda hyggeligere tilbud” avhenger av størrelse på gruppen.

 

 

TUV medlemmer får 50%

rabatt i tillegg til tilbud om

møte med kunstnere mm

 

 

TN medlemmer kan benytte tilbud om “hotellpakker” ved Thon Hotels.

 

 

Teatervenner Norge avholdt landsmøte 13.-15. april 2018

Delegater fra lokalforeningene samlet seg til landsmøte i Stokmarknes 13. – 15. april 2018. Det ble en flott helg i vakre Vesterålen med gjennomføring av et godt landsmøte. Vår lokalforening i Stokmarknes var et strålende vertskap. Foreningen jobber med teaterlek for barn i alderen 5-8 år, og vi fikk se forestillingen som barna selv har vært med på å utforme. Vi hadde også en produktiv workshop med SWOT-analyse for å se på muligheter i årene som kommer. Workshop ble ledet av Kari Lydersen fra Hålogaland Amatørteaterselskap.

Styret takker alle delegater, observatører og ledsagere for en og inspirerende helg!

Daglig leder fratrer sin stilling fra 1. februar

Teatervenner Norge er en av mange frivillige organisasjoner som dessverre har blitt hardt rammet av statsbudsjettet for 2018. Hele vårt statlige tilskudd er avviklet, uten noen form for begrunnelse. Etter iherdige forsøk på å snu politikerne – dessverre uten hell – står organisasjonen nå i den situasjonen at vi må fortsette vår drift uten daglig leder.

Det er derfor med stor sorg at vi nå meddeler at vår dyktige daglig leder gjennom det siste året, Maria Benedicte Wist-Kirkemo, fratrer sin stilling fra 1. februar.

I fravær av tilskudd fra Kulturdepartementet blir 2018 altså et svært annerledes år. Det blir mer arbeid pålagt styret, og også økonomisk utfordrende. Vi bretter imidlertid ermene opp, nok en gang, og ser på nye muligheter for driftstilskudd for årene som kommer.

Vi vil takke Maria for den formidable innsatsen hun har lagt ned i stillingen som daglig leder for Teatervenner Norge. Maria har sikret gode avtaler for våre medlemmer og har styrt den administrative skuta med stø hånd. Vi ønsker henne lykke til videre!

For henvendelser til organisasjonen ber vi om at styreleder Therese Strupstad Hagen kontaktes på e-post: post@teatervenner.no eller mobil: 450 02 644

 

Statsbudsjettet 2018 – et dolkestøt til frivilligheten og ildsjelene

På Frivillighet Norges årsmøte i Oslo i november i fjor, hyllet statsminister Erna Solberg frivilligheten: «Frivilligheten bygger vårt samfunn nedenfra. Frivilligheten er måten vi organiserer samfunnet og livene våre på». Denne begeistringen for frivilligheten står i sterk kontrast til forslag til statsbudsjett 2018, hvor det foreslås dramatiske kutt til frivillige organisasjoner og opplæringsvirksomhet.

Teatervenner Norge er en av mange frivillige organisasjoner som rammes hardt. Hele tilskuddet er foreslått avviklet, uten noen form for begrunnelse: Kap. 323 Musikk og scenekunst: Post 78 – Ymse faste tiltak: «I avsetningen til amatørteaterformål har det tidligere ligget inne et tilskudd til foreningen Teatervenner Norge. Dette tilskuddet foreslås avviklet.»

Teatervenner Norges historie startet i Grimstad i 1981. Riksteatret var i ferd med å kutte byen fra sin turnéplan, og lokale krefter ble mobilisert. Siden den gang har organisasjonen vært publikums talerør og vaktbikkje – med argusøyne på de produserende teatrenes turneplikt. Organisasjonens overordnede mål er å sikre et profesjonelt scenekunsttilbud til hele landet. En funksjon som blir stadig viktigere i en tid hvor Riksteatret opplever å måtte redusere antall forestillinger rundt omkring i landet, grunnet dårlig økonomi.

Tilskuddet fra Kulturdepartementet har vært Teatervenner Norges økonomiske bærebjelke. Tilskuddet har gjort det mulig å ha en daglig leder i 40 % stilling, som kan avlaste et frivillig, arbeidende, styre. Daglig leder er et talerør for medlemmene og lokalforeningene, og har tett dialog med Riksteatret. Daglig leder kan følge opp lokalforeningenes arbeid, bistå med erfaringsutveksling og kompetansebygging, forhandle med nye samarbeidspartnere og rekruttere medlemmer. Kort sagt – være bindeleddet mellom lokalforeninger, Riksteatret og arrangørene.

Teatervenner Norge består av ildsjeler, som dedikerer fritiden sin til å skape kulturelle møteplasser lokalt. Ildsjeler som kulturhus og arrangører i bygd og by er avhengige av. Ildsjeler som stiller seg til disposisjon, setter frem stoler, gjør snekkerarbeid, steker vafler, selger billetter, organiserer ansiktsmaling og opplevelser for barna – helt gratis.

Organisasjonens tjener ikke penger, og vi har også minimalt inntektspotensial. Medlemskontingent for den enkelte lokalforening er beskjeden, og vil knapt holde til en flybillett tur-retur Kirkenes. Man betaler ikke dyr kontingent for å få lov til å jobbe frivillig. Sosialt fellesskap, mulighet til gode kulturopplevelser og det å bidra til å skape noe i eget lokalmiljø er hva vi kan tilby som takk.

Teatervenner Norge mener regjeringens forslag til statsbudsjett er et dolkestøt til frivilligheten og ildsjelene. Dette er smålig ostehøvelkutt hvor langsiktig tenkning virker fraværende. Pengene som spares på å fjerne tilskudd gis tilbake til samfunnet i fult monn – i form av økt aktivitet i lokalsamfunnet, med tilsvarende økt omsetning for lokalt kulturhus, kafeer og restauranter. I tillegg er det helse i frivillig arbeid. Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, sa det godt under Møteplass folkehelse: «Gjennom frivilligheten får man gjort mer av det man er god på, brukt ressursene sine og ikke minst bli sett». Pengene man sparer på å kutte i støtte til frivilligheten, kan vise seg å koste samfunnet dyrt.

Teatervenner Norge på høring

Styreleder Therese Strupstad Hagen og daglig leder Maria B. Wist-Kirkemo representerte Teatervenner Norge på åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité om forslag til statsbudsjett for 2018. Les innspillet her.

«Bakgrunnen for vårt innlegg på høringen er at det i proposisjonen er foreslått en avvikling av tilskudd til Teatervenner Norge, uten noen videre begrunnelse.

Kjære komité – jeg elsker teater! I likhet med hundrevis av teatervenner i Norge.

Og hvem er teatervennene? Jo, teatervennene er lokale ildsjeler, organisert i foreninger, som sørger for mer teater og bedre teaterfellesskap der folk bor – også der hvor Riksteatret ikke kommer på turné. Teatervennene tilrettelegger for at mennesker som er alene kan se teater sammen. Vi står på for å frakte folk dit scenekunsttilbudene foregår. Vi er en avlastning for lokale kulturhus og regionteatre gjennom å være vertskap for publikum, gjennom markedsføring og, ikke minst, gjennom ambassadørrollen.

Teatervennene lokalt i landet har en svært viktig paraplyorganisasjon i Teatervenner Norge. Uten støtte fra den profesjonelle organisasjonen står den enkelte forening helt alene – uten oppmuntring, hjelp og publikumsinformasjon. Uten et nettverk oppover. Da er det lett å bli utbrent, lett å gi opp. Faren er at teatervennene forsvinner. Dugnadsånden, frivilligheten og ildsjelenes arbeid utarmes!

Teatervenner Norge er også et viktig profesjonelt drevet støtteapparat for Riksteatret, vår viktigste samarbeidspartner, for lokale kulturhus og regionale teaterinstitusjoner. Og i samarbeid med disse institusjonene er det vi som framforhandler gode avtaler til publikums fordel, slik at terskelen for å oppleve god, profesjonell scenekunst blir lavere.

Teatervenner Norge er departementet og politikerne på Stortinget sin mulighet til å få stemmene fra hele teaternorge samlet fra ett sentralt organ. I tillegg er vi politisk vaktbikkje som blant annet har argusøyne på de produserende teatrenes turnéplikt.

Medlemsavgiften fra de frivillige lokalforeningene inn til sin paraplyorganisasjon er ikke nok til å holde et sentralt ledd som Teatervenner Norge i gang økonomisk. Gjennom mange år har statsstøtten vært sentralleddet økonomiske ryggrad. Arbeidet forøvrig er basert på dugnad fra styremedlemmene.

Regjeringen har sagt at frivilligheten i Norge er viktigere enn noen gang – innen både helse, idrett og kultur. Regjeringen sier også at det offentlige må legge til rette for at frivilligheten kan blomstre.

Kjære komité – la teatervennene få fortsette å blomstre! La oss få muligheten til å fortsette å jobbe for å gi folk muligheten til å få gode scenekunstopplevelser der de bor. Opplevelser som engasjerer, inspirerer og provoserer. For å sette det hele i et større perspektiv: Vi mennesker har uttrykt oss gjennom teater og kroppsspråk gjennom hele vår eksistens. Et større felles språk skal man lete lenge etter!

I proposisjonens kapitler om scenekunst summerer vi at scenekunstinstitusjonene i de store byene mottar betraktelig mer tilskudd enn det de regionale scenekunstinstitusjonene gjør. Ergo er Teatervenner Norge viktigere enn noen gang!

Takk for oppmerksomheten!

SE OPPTAK FRA HØRINGEN (FRA 50:14)

 

 

Statsbudsjettet – forslag til vedtak – avvikling av tilskudd til Teatervenner Norge

Regjeringens forslag til statsbudsjett ble i dag offentliggjort, hvor kulturdepartementet foreslår en avvikling av tilskuddet til Teatervenner Norge.

Post 78 – Ymse faste tiltak:

«I avsetningen til amatørteaterformål har det tidligere ligget inne et tilskudd til foreningen Teatervenner Norge. Dette tilskuddet foreslås avviklet.»

Vi jobber nå på spreng for å finne begrunnelsen for dette, og vi vil legge frem vår sak under budsjetthøringen i Familie- og kulturkomiteen den 30.10.17.

Teatervenner Norge ønsker å fortsette arbeidet med å sikre et godt scenekunsttilbud til hele landet. Vi har over 3000 medlemmer og 13 aktive venneforeninger over hele landet, som alle jobber hardt for å bidra til kulturen i sitt miljø. Noen jobber med barneteater, noen koker kaffe og steker vafler, noen rigger scene og noen selger billetter. Variasjonene er store, men alle har det felles at de brenner for teater og scenekunst, og ønsker å bidra som lokale ressurspersoner. Det er imidlertid vanskelig å fortsette en profesjonell drift av Teatervenner Norge uten økonomisk tilskudd fra departementet.

Teatervenner Norge oppfordrer alle venner og samarbeidspartnere om å støtte oss i vår sak, og bistand i form av uttalelser, støtteerklæringer, pressemeldinger e.l. tas i mot med takk. Håper på bred oppslutning slik at Teatervenner Norge kan leve videre!

Til slutt tar vi med en hyggelig og illustrerende hilsen – sendt til Teatrets Venner Innlandet fra Gjøvik Kultursenter ved leder Unni Heimdal, i anledning foreningens 30-årsjubileum i år:

Fortsett å lese Statsbudsjettet – forslag til vedtak – avvikling av tilskudd til Teatervenner Norge

Teatrets Venner Innlandet – 30 år!

Gjøvik Teaterforum (GT, nå Teatrets Venner Innlandet, TVI) ble opprettet 1987 av privatarrangør for Riksteatret på Gjøvik, Per Kvisgaard, med det overordnede formålet å gi publikum mer teater.  Rundt 80 betalende medlemmer ga penger i kassa, i tillegg til Riksteatrets 10% arrangørhonorar. 

I 1989 startet samarbeidet med Oppland Dramalag (fylkeslag under Landslaget Drama i skolen) hvilket økte foreningens økonomiske muskler. I tillegg til det fast turnerende tilbudet fra Riksteatret kjøpte foreningen inn forestillinger fra Det Norske Teatret, Riksteatret, privatteatre og lokale semiprofesjonelle teatergrupper.  Det ble arrangert natt-teaterkafé, matinéer og kirkeforestillinger.  Publikum støttet opp sammen med lokale musikere og turnerende skuespillere, som etter forestillingene jammet utover i de små timer på Nye Fønix Kafé. Det var da.

Teatervennforeningens ledere har vært Per Kvisgaard (1987-1989), Ingjerd Løchen (1989-2015), og Eva M. Engenes (2015-2017). Ingjerd Løchen er igjen leder i jubileumsåret.

Glansperioden fikk en bråstopp da Riksteatret valgte bort privatarrangører til fordel for kommunale i 1993/94.  Etter 5-årsjubileet på Mølla med stinn brakke og inviterte skuespillergjester fra Riksteatret, dro styret ved Ingjerd Løchen og Bjørn Rognstad til møte med direktøren i Riksteatret og la inn gode, vektige argumenter for å beholde arrangøravtalen GT hadde med RT.  Til ingen nytte. GTs historie som Riksteaterarrangør over.  Fra 1993/94 opphørte også GTs innkjøp av teaterforestillinger pga. slunken kasse. Publikumsentusiasmen, de fulle husene, økonomien og det lokale initiativet svant.

Som bestselgende private arrangør ble GT ved leder Ingjerd Løchen i januar 1990 invitert av RT til premierefest og arrangørseminar i Stavern.  Teatrets Venner Grimstad ved Eva Wiksén Næser tok der og da initiativet til å nedsette et interrimstyre med formål å stifte en landsdekkende paraplyorganisasjon, for de om lag 15 lokale teatervennforeningene. Interrimstyret var sammensatt av bl.a. markedsjef i Riksteatret, Teatrets Venner Grimstad, Gjøvik Teaterforum, kulturoperatør fra Sør-Trøndelag og kulturkonsulent fra Verdal.  I april 1991 kunne GT smykke seg av æren over å ha medvirket til stiftelsen av Landsforbundet Teatrets Venner (LTV) på Hamar med styrerepresentant fra GT.

To år seinere, etter den kommunale overtakelsen av Riksteateransvaret, ble GT seremonimestere med blomsterhilsninger på RT- og Gjøvik Teaters amatørteaterforestillinger, men fortsatte med å sende «teaterplakater» og omtaler av kommende RT-forestillinger til medlemmene.  Men RT spilte ofte for ganske glisne hus, og medlemstallet sank til rundt 40.  Med unntak av innbydelse til RTs premierefester på Gjøvik, var aktiviteten liten inntil RT/LTV oppfordret GT til å stille på RT-premiere/LTV-årsmøte på Kongsvinger i 1999.  Kultursjef på Gjøvik finansierte deltakelsen administrativt, og GT var igjen i siget.

NY VEKST
Hedmark Teaters turneringer til Raufoss og Gjøvik, i tillegg til RT-forestillingene ga distriktet flere gode publikumssuksesser fra rundt årtusenskiftet, og teaterinteressen var økende.  Opprettelsen av musikk, dans og dramalinja i 1994/95 ga inspirasjon til å etablere en ungdomsgruppe under GT, og dramaelever 2002/03 på Tranberg videregående skole ble landets første gruppe av Teatrets Venner Ungdom, nå Teatrets Unge Venner (TUV). GTs styreleder, Ingjerd Løchen, ble nestleder av LTV i 2003 og styreleder fra 2005 til 2013.

GT rekrutterte flere medlemmer fra Toten og innledet et tett formidlingssamarbeid med Vestre Toten Kulturhus.  Slik ble det naturlig å endre foreningens navn til Teatrets Venner GjøvikToten (TVGT) i 2005.

Så gikk det litt opp og ned med styrearbeidet i TVGT.  Styreleder hadde hendene fulle med lederverv i landsorganisasjonen og som igangsetter og pådriver av 4 TUV-grupperinger (Gjøvik, Ålesund, Hadeland og Sandnes).  TVGT mistet sin nestleder og kasserer, og var omtrent å regne som et «enkeltmannsforetak» fram til 2014. I 2015 tok Eva M. Engenes over som styreleder i styret i lokalforeningen.

1 april 2010 fikk Hedmark/Oppland sitt eget regionteater etter lange og til dels bitre kamper der TVGT og LTV var iherdige pådrivere og lobbyister. Vi var blant de mange innbudne gjestene til den offisielle åpningen av landets yngste regionteater. Året før, i 2009, arrangerte LTV og vi i samarbeid med Teater Hedmark teaterseminaret «Hvilken teatermodell er publikum mest tjent med?» på Hamar med innledere og debattanter fra Hedmark Teater, Verdal Teaterlag ved regissør av «Bronsebukkene», frigruppa «Kippersund» og Oppland og Hedmark fylkeskommuner. Stor stas og hissig debatt som konkluderte med nødvendigheten av en sterk organisasjon i bunnen av en institusjon med sprikende eierinteresser.  I dag har Teater Innlandet stadig flere venner blant tvilende opplendinger, og teatret og vi har framforhandlet landets beste rabattordning for teatervennene våre.

Med eget regionteater var det naturlig at vi i 2010 ble Teatrets Venner Innlandet. Vi har base på Gjøvik, men teatervennmedlemmer fra spillesteder i både Hedmark og Oppland.

VEIEN VIDERE
Det har vært noen motbakker, men vi har gjennom 30 år klart å klore oss fast i folks bevissthet om at TVI står på for publikum og for våre turnerende teatre.  Vi samarbeider godt med våre lokale kulturhus på Gjøvik og Lillehammer, og vi har etablerte teaterkontakter på Hadeland og Hamar. Teatrets Unge Venner er fortsatt ivrige og står på for å spre teaterinteressen blant sine jevnaldrende. Våre hovedsamarbeidspartnere er nå, som før, Riksteatret og Teater Innlandet, og vi ser fram til mange nye spenstige samarbeidsår i publikums tjeneste.

Ingjerd Løchen
Leder Teatrets Venner Innlandet

September 2017.
________________________________

Hilsen til Teatrets Venner Innlandet fra Gjøvik Kultursenter ved leder Unni Heimdal:

Kjære Teatrets Venner Innlandet!

Gratulerer med 30-års dagen. Vi snakker faktisk om en generasjon teatervenner som har ønsket å dele sin interesse for scenekunst med andre. Det er verdt en feiring i seg selv.

Kulturhusene rundt om landet er en svært viktig arena for scenekunstformidling, og vi deler fullt ut Teatervenner Norge sin ambisjon om å sikre et profesjonelt scenekunsttilbud i hele vårt langstrakte land.

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid, både med dagens bursdagsbarn (lokalforeningen) og landsforbundet. Sammen kan vi gjøre de kulturelle møteplassene enda bedre, vi kan nå enda flere og faktisk være med på å fargelegge tilværelsen til deg og meg.

Lykke til med de neste 30 år!

 

 

Teatervenner Norge, avd. Sør-Varanger  – hvem er vi?

Teatrets venner ble stiftet i Kirkenes 6. sept 1998. Dette skjedde på «Teaterbåten Innvik» som lå i havn, etter at Hålogaland teater hadde spilt sin forestilling «Mine barnslige venner». Initiativet kom fra kultursjefen i Sør-Varanger Ivar Romundstad. Svea Andersen ble valgt til leder.

Målsettingen var

 • Øke publikums interesse for teater
 • Være støttespiller for vårt lokale teater – Samovarteateret.
 • Bidra til å gjøre Malmklang til et levende kulturhus.
Styremedlem Grethe Monsen gjør klart til å reklamere for RT-forestillingen «En mann med navn Ove» på biblioteket

Teatervenner la de første årene ned mye arbeid i å gjøre Malmklang til et godt og fint kulturhus. Det ble lagd gode systemer for garderober, laget regler for bruk av huset, scenen ble gjort ryddig og ren før teaterforestillinger og konserter. Det ble pyntet med gamle bilder og teaterplakater, og teaterkafeen gjort koselig med lys og blomster.

De usynlige hender
Sør-Varanger avis hadde følgende overskrift i sin avis 16.09.2000: «De usynlige hender – Teatrets venner» med påfølgende tekst: «Hot Club De Norvege får ha oss unnskyldt. Konserten var fantastisk, Men denne gangen skal det ikke handle om de som sto på scenen. Det skal handle om usynlige hender som nå i to år har sørget for å gjøre det trivelig rundt scenen.»

Det vanket mye ros fra publikum og utøvere på scenen.

5-års jubileet
5 års jubileet til Teatrets venner ble feiret. Et samarbeid med Samovarteateret ble til Barnas dag, og ny Barnas dag to år etter. Teatrets venner hadde et økonomisk overskudd brukt til dette.

10-års jubileet
Til 10 års jubileet ble det laget en utstilling om kulturhuset Malmklang med mye bilder og historie. Primus motor var Teatrets venner ved Svea Andersen.

Kulturhuset Malmklang brant  i 2005.  Det ble en nedtur for det lokale kulturlivet en periode.

Lesestuntet – 23 personer leser 23 kapittel på 6 timer fra boka. Førstemann er kultursjefen Harald Sørensen. I bakgrunnen 80- årige Svea Andersen.periode, før det midlertidige Scene 2 ble bygget, og deretter Sør-Varanger kultursal.

Gjennom årene har det  blitt brukt en del tid på å «ta seg av» skuespillerne som kommer til Kirkenes.

De siste fem årene har Teatervenner prioritert å bruke tid på å promotere teaterforestillinger som kommer til Kirkenes, dette i et godt samarbeid med kulturkontoret / kultursjefen. Vi henger opp plakater, har egen facebookside og hjemmeside, lager pressemeldinger til avisen og kommunens nettside. Medlemmene våre får også jevnlig info og oppdatering på mail.

Vi har også ansvar for teaterkafe-drift til alle forestillingene, og bidrar til å lage en hyggelig ramme rundt.

Vi server skuespillerne back stage, setter inn fruktfat og drikke til dem før forestillingene

«Opplev mer» har vi også ansvar for, og har hatt slike arrangement til alle forestillingene de siste to årene. Publikum setter stor pris på dette, og kommer tidlig til kafeen for å få det med seg.

Vi har ca  90 medlemmer. Mange av dem er godt voksne.

 

Skrevet av: Anne-Lill Haabeth

 

Foreningen Drammens Teater – en av landets største teatervenneforeninger.

Drammens Teater ble totalt ødelagt av en påsatt brann i 1993. Allerede dagen etter ble det bestemt at teaterbygningen skulle gjenoppbygges i samme stil, basert på ytterveggene som sto igjen.

Foreningen ble stiftet for å skaffe økonomi til å bygge teateret, og foreningen drev teateret frem til 2010. Dette var en tid hvor mange ville bidra til å gjenskape Drammens kulturidentitet, og foreningen fostret mange medlemmer. Den 8. februar 1997 ble et helt nytt teater, fullt av tradisjoner fra det gamle, åpnet av Kongen og innviet av en stolt drammensbefolkning. Det klassiske uttrykket er kombinert med god og ny teknikk.

Foreningen Drammens Teater ble stiftet 30.05.1995 og er i dag en av landets største teatervenneforeninger. Foreningen har lange og viktige kulturhistoriske tradisjoner. Siden foreningen ble etablert som en medlemsforening i 2010 har foreningens rolle og samarbeid med Drammens Scener AS vært under kontinuerlig utvikling. Foreningen Drammens Teater har lykkes med overgangen fra å være en forening med ansvar for teaterdrift til å bli en forening tilknyttet Drammens Teater. Foreningens visjon er Teaterglede for alle. Virksomhetsidéen er å skape aktivitet og påvirke til godt innhold i Drammens Teater, oppnå fordeler for medlemmene, utvikle fellesskapsfølelsen og bidra til meropplevelser i Teateret.

Glede, fellesskap og opplevelser
Foreningen baserer sin aktivitet på glede, fellesskap og opplevelser i teateret. Styret satt følgende mål for foreningen i 2014:

 • Forbedre kommunikasjon med medlemmene
 • Øke medlemsmassen hvert år
 • Avholde minst 6 arrangementer pr. år hvorav et bør ha fokus på kulturelt mangfold
 • Samle minst 50 medlemmer til hvert arrangement
 • Et eksklusivt arrangement for medlemmene i Foreningen Drammens Teater
 • Gratis forestilling for medlemmene på Hovedscenen i forbindelse med årsmøtet

Arrangementene våre er av varierende karakter. For å nevne noen populære medlemsarrangementer de siste to årene kan disse nevnes:

Konsertforedrag av Ketil Bjørnstad i Drammens Teater.
 • Førarrangement med Halvdan Sivertsen/artister fra Introduksjonssenteret og Arne Iversen på piano
 • Historien om Edvard Munch – konsertforedrag med Ketil Bjørnstad, Hovedscenen Drammens teater
 • Bli kjent med teateret – Lokalhistoriker Jo Sellæg tok teatervennene med på en tur gjennombyens teaterhistorie fra slutten av 1700-tallet til det gjenreiste teaterhuset i 1997, Hovedscenen Drammens Teater
 • Mitt kjæreste St. Petersburg – Førarrangement med Marit Christensen i forbindelse med Romeo og Julie med St. Petersburg Balletten
 • Wenche Myhre juleshow: Wenche Myhre signerte bøker og den nye juleplaten sin i foajeen etter premieren
 • Foredrag om Henrik Ibsen av Jørgen Haave – konservator ved Telemark Museum i forbindelse med forestillingen Samfunnets Støtter
Æresmedlem
Foreningen Drammens Teater har videreført tradisjonen med å gjøre heder på spesielt utvalgte personer som har vist sitt engasjement og sin interesse for Drammens Teater over tid. Mottakere av æresmedlemskap i Foreningen Drammens Teater:

Per Aabel
Wenche Foss
Wilhelm Christian Møller
Toralv Maurstad (2014)
Elsa Lystad (2016)

Skrevet av: Knut Harald Sommerfeldt

 

Teaterets Venner Grimstad – en aktiv lokalforening med lang historie

Teatrets Venner i Grimstad ble stiftet i 1981.

Teaterets Venner i Grimstad ble stiftet 26.10.81, som en av de første teatervenn/ publikumsforeninger som ikke var knyttet til ett bestemt teater. Initiativet ble tatt av stifter av og leder for Grimstad Teaterverksted, Hilde Litlekalsøy, da Riksteatret truet med å reise forbi Grimstad fordi det ikke var noen teaterinteresse her. Hun tok kontakt med kulturkonsulent Carl Herman Wollebæk. De to studerte Musikkens Venners organisasjon og inviterte – via avisen – til stiftelsesmøte. Ti personer møtte, fem gikk inn i styret og kommunen gav organisasjonen kr. 1000 i driftsstøtte. Det var den spede begynnelse på Teaterets Venner i Grimstad og det som senere skulle bli Landsforbundet Teatrets Venner (i dag Teatervenner Norge).

Allerede etter femårsjubiléet viste NRK interesse for foreningen og laget et TV-program om måten vi jobbet på. Da opprettet foreningen «Fond for teaterteknisk utstyr til kulturhuset» fordi kommunen hadde glemt å sette av midler til slikt utstyr ved byggingen av kulturhuset. Fondet samlet inn vel 250 000 kroner til teaterteknisk utstyr og foreningen fikk «Initiativprisen», Sagatrollet, ved åpningen av kulturhuset i desember 1985.

Bli en teatervenn du også! Grimstad har en aktiv lokalforening.

I dag har Teaterets Venner Grimstad 208 medlemmer, hvorav 136 er familiemedlemskap (per 20.05.2017). Vi har et styre bestående av 10 ildsjeler. Vi forvalter et teaterfond som skal brukes til fremme av virksomheten i Teaterets Venner i Grimstad eller til andre kulturelle formål i byen. Foreningen mottar fast tilskudd fra Grimstad Kommune og er, sammen med Grimstad Kulturhus, arrangør når Riksteatret kommer til byen. Vårt formål er å øke teaterinteressen i kommunen gjennom praktiske tiltak.

Teaterets Venner Grimstad har et høyt aktivitetsnivå gjennom hele året. I tillegg til å være arrangør når Riksteatret besøker Grimstad, er vi en produserende teatervennforening. Det vil si at vi kjøper inn egne forestillinger som et tilbud til lokalbefolkningen. Vi har hatt et godt samarbeid med institusjonsteatrene så vel som det frie feltet. I de senere årene har vi blant annet tilbudt danseforestillingen «Askeladden på nye eventyr» med Absence, «Mitt liv som Elsa» med Elsa Lystad, «Babettes gjestebud» og «Ingenting er ingenting» med Thea Stabell, og improteaterforestillingen «Hva kommer nå?» for de minste. I forbindelse med stemmerettsjubileet 2013 hadde vi forestillingen «Hva skriver de hjem om? En forestilling om menneskehandel» på programmet. Forestillingen viste at verden ikke er svart-hvit, og at det som er frihet og verdighet for noen, ikke nødvendigvis er det for alle. Her ble historien om menneskene bak avissidene tall og fakta fortalt. For oss var det viktig å vise at scenekunsten kan være inngang til å ta opp vanskelige og tabubelagte tema.

I tillegg til dette har vi arrangert flere teaterturer til Kilden/ Agder Teater, som er et flott tilbud i nabofylket.

Pulverheksa er på besøk i Grimstad.

Foreningen har helt fra starten ønsket å prioritere tilbud til barn og unge, og har presisert at «teater handler om mennesker og angår mennesker i alle aldre». Vi har som prinsipp at overskuddet fra «voksenforestillinger» går til gratis tilbud til skoler, barnehager og eldreinstitusjoner. To ganger i året arrangerer vi formiddagsstund med kulturelt innslag for beboerne på Berge Gård eldresenter.

Teaterets Venner Grimstad tar ambassadørrollen på alvor! Vi bruker mye tid på å markedsføre det lokale scenekunsttilbudet – både via sosiale medier, den trykte pressen, plakater, eget program i posten til medlemmer, nyhetsbrev på e-post, og ikke minst gjennom å snakke med folk om opplevelsene vi ikke vil de skal gå glipp av. Vi ser det som en av våre viktigste oppgaver å få publikum inn i teatersalen. Viktig i dette arbeidet er vårt gode samarbeid med andre kulturformidlere i byen, og spesielt Grimstad bibliotek. Sammen med biblioteket har vi arrangert en rekke tilleggsarrangementer i forbindelse med Riksteatrets forestillinger, som møte med skuespillere før og etter forestilling. Biblioteket har flere ganger lagd bokutstillinger som knytter seg til forestillingenes tema.

Hvert år kickstarter vi sesongen med «Vårslipp» på Grimstad kulturhus, med Teaterets Venner som arrangør.  «Vårslipp» er en presentasjon av den kommende sesongens scenekunstprogram i regionen. Her deltar Kilden/ Agder Teater, Grimstad kulturhus, Grimstad bibliotek, Musikkens Venner m.fl med presentasjoner av sine program. Riksteatret deltar med videopresentasjon. «Vårslipp» har blitt en fin møteplass både for kulturtilbyderne og publikum.

Følg gjerne Teatrets Venner i Grimstad på Facebook.

Skrevet av Therese S. Hagen 29.5.17