Teatervenner Norge er en paraplyorganisasjon der lokale venneforeninger kan melde seg inn og bli en del av et landsdekkene nettverk.

Har ditt lokallag lyst til å bli medlem? Send en e-post til: post@teatervenner.no

Som del av TN får ditt lokallags medlemmer gode tilbud på teaterbilletter hos en rekke teatre over hele landet.

Les mer om medlemsfordelene her!

TN arbeider aktivt for å forhandle fram faste avtaler med sentrale teater- og kulturinstitusjoner som alle medlemmer kan benytte seg av.

Dette inkluderer blant annet anledningen til å arrangere møter på scenekanten i forbindelse med utvalgte Riksteaterproduksjoner, der det lokale publikummet får anledning til å hilse på kunstnere og lære med om forestillingen.

Tanken er at det nasjonale nettverket skal styrke og sikre stabilitet i teatertilbud til små og store medlemslag. Hver enkelt venneforening står i tillegg helt fritt til å inngå uavhengige avtaler og tilbud.

Teatervenner Norge

  • arbeider for et bredt profesjonelt scenekunsttilbud i hele landet
  • arbeider for et godt teatertilbud for barn og unge
  • er teatervennenes talerør ovenfor myndighetene og teatrene
  • støtter og bistår lokalforeningene
  • støtter opp om etablering av teatervenneforeninger og ungdomsforeninger