STATSBUDSJETT 2015

Teatervenner Norge synes å se en rød tråd gjennom prioriteringen av det regionale kulturlivet; styrke arbeidet med kunst og kultur for barn og unge i hele landet og anerkjennelse av frivillighetens egenart og verdi. Vi finner det derfor noe skuffende at institusjoner og frivillige organisasjoner som nettopp ivaretar disse punktene på sin måte, ikke er bedre tilgodesett i statsbudsjettets post 324 scenekunst, hvor vi nå hører hjemme.

Vi har notert oss at regjeringen sier at ”En prioritering av sentrale scenekunstinstitusjoner og – miljøer lokalt og regionalt vil sikre at kulturen bygges nedenfra. Dette vil bidra til maktspredning og et profesjonelt kulturliv med scenekunst av høy kvalitet i alle landets regioner”.

Som en følge av dette ser vi at regionteatrene har fått en økning i sin bevilgning. Dette er veldig bra, men imidlertid ikke tilstrekkelig. Riksteatret må også få mulighet til å opprettholde sin viktige turnévirksomhet, som i stor grad ivaretar at distriktene har et rikt og mangfoldig teatertilbud .

Når bevilgningen til Riksteatret er redusert i statsbudsjettet for 2015 innebærer det et realkutt på 3 millioner kroner, et betydelig kutt som får konsekvenser for deres aktivitet. Det vil formodentlig bety færre forestillinger til regionene og tilbudet til det lokale kulturhus og til teateropplevelse for publikum i distriktene blir redusert.

Teatervenner Norge har nå fått en forutsigbar plass på statsbudsjettet, men vi må ha en større økning i bevilgningen slik at vi kan planlegge vår aktivitet, opprettholde kontakten med eksisterende meldemsforeninger og ha midler til å bistå etablering av nye teatervennforeninger, med en ungdomsgrupperinger rundt i landets samtlige regioner.

NYHETER SOMMER 2014

Her følger informasjon om forbundets arbeid denne våren. Det er gledelig at vi endelig har et fulltallig styre og ønsker de nye medlemmene Therese Strupstad Hagen, Bitten Gunnerud og Eli Alette Schøyen hjertelig velkommen! Vi takker Cate, Tone og Nils for godt styrearbeid og sin innsats for etablering av nye teatervennforeninger.

NYE LEDERE I FORENINGENE

Det er bevegelse i lokalforeningene – ledere sender stafettpinnen videre!:

  • Lisbeth Sørensen Teatrets Venner Teatert Vårt
  • Knut Harald Sommerfeldt Foreningen Drammens Teater
  • Therese Strupstad Hagen Teatrets Venner Grimstad.
  • Ingrid Loftesnes (midlertidig) Sogn teaterforum

FLERE TEATERVENNFORENINGER

Tone F. Olsen arbeider i lag med forbundsleder Lise Hellandsvik om flere foreninger ved Riksteatrets spillesteder i Møre og Romsdal. De arrangerer nettverksmøter for ildsjeler som vil starte opp nye foreninger og andre teatervennforeninger. Siste møtet var i forbindelse med teaterfestivalen i Molde.

HØSTSCENA 24 – 28 SEPTEMBER 2014

Styreleder Lise Hellandsvik har inviterer alle teatervenner til teaterfestivalen i Ålesund. Medlemmer i Teatervenner Norge får billigere teaterbilletter og privat overnatting hvis ønskelig. Om noen har lyst til å jobbe som frivliig disse dagene; meld fra til Lise! Det vil også være ett nettverksmøte i løpet av helga for teatervenner fra alle fylker. les mer

Vi håper å se mange teatervenner i Ålesund!

FLERE UNGE TEATERVENNER

Nils har engasjert seg for Teaterts Unge Venner i Trondheim sammen med tidligere TUVere Vilde og Sarah. Leder i TV Trøndelag Teater, Marit F. Døvre, har deltatt på seminar med dramaturger ved Trøndelag Teater som ytret ønske om flere ungdommer i teatret. De har innhentet ideer for aktivitet og TUV Trondheim er på vei. Lykke til!

RIKSTEATRETS ARRANGØRSEMINAR 19. MAI

Styreleder og daglig leder deltok på RT vårsamling hvor høstens reportoir presenteres. Teatervenner Norge delte ut flyere til deltakerne med informasjon om vårt arbeid. Flere arrangører var interessert, og styret skal fordele oppfølgingsarbeidet på styreseminaret i august.

Lokalforeningene kan benytte forbundets logoer, mal for roll up og flyere hvis ønskelig. Design av flyer er utarbeidet av Arnt Jørgen Sønslien, Korn Reklamebyrå AS.

Påtroppende Riksteatersjef Tom Remlov holdt en uformell tale ved middagen hvor han la fokus på RT´s “publikumsutfordring” som omreisende teater. Daglig leder presenterte seg for Remlov i etterkant og fortalte kort om vårt publikumsbyggende arbeid. Han inviterte til samtale når han tiltrer stillingen.

BUDSJETTSØKNADER 2015

Styret i TN har søkt delfinansiering i tillegg til Post 74 Kap. 320, Norsk Kulturråd: Norsk teaterråd, Bergersenstiftelsen samt prosjektstøtte fra Kulturrådet. Sistnevnte er et samarbeid med ASSITEJ om et fagseminar nasjonale og internasjonale fagpersoner hvor vi ønsker å bygge videre på våre erfaringer med arbeidet for og med ungdom. De unges stemme vil bli representert ved blant andre Teatrets Unge Venner.

FORSLAG SENDT NORSK PUBLIKUMSUTVIKLING

Teatervenner Norge ble oppfordret av Norsk Publikumsutvikling (NPU) om å sende prosjektbeskrivelse av piloten Teatrets Unge Venner som publikumsbyggende tiltak. ”Sluttrapport og evaluering pilotprosjekter” ved prosjektleder Ingjerd Løchen var lagt ved. Se Om Teatrets Unge Venner hvis du vil lese dokumentet.

ERFARINGSUTVEKSLING

Vi gleder oss over engasjement og mer “deling” av erfaringer og tips foreningene imellom. Foreningene har bl.a drøftet alternative utforming av “medlemskortet” for enkeltmedlemmer. Noen trykker egne medlemskort og andre benytter giroen som TN sentralt sender ut.

OPPSUMMERING ÅRSMØTEHELG 2014

Landsforbundet har som mål å gi lokalforeningene en interessant og spennede årsmøtehelg med sosialt og faglig påfyll. I år startet vi opp med teaterbesøk på DNT med forestillingen “Spellemann på taket”.

Lørdag var det tett program med fordrag om Frivillighet Norge´s arbeid og deretter «Fra manuskript til ferdig forestilling, hva gjør dramaturgen?» – en samtale med Riksteatrets dramaturg Tine Thomassen. Hun tok utgangspunkt i forestillingene «Doktor Proctors prompepute» av Jo Nesbø og «Mens vi venter på Godot» av Samuell Beckett.

Tine Thomassen holder kurs, foredrag «Fra bok til manus» for de som ønsker det!

Etter lunsj ble det omvisning på verkstedet ved teknisk sjef Kristin Tunold-Hanssen. Teatervenner fikk se og høre om scenografi under produksjon med innblikk i teknisk og estetisk utforming.

Deretter var det satt av tid for at hver og en forening presenterte sitt arbeid og sine utfordringer. Tilbakemeldingen fra medlemsforeningene i etterkant var enstemmig; mer tid for erfaringsutveksling!!!

TN sendte evalueringskjema hvor fire av åtte lokalforeninger svarte. Vi fikk konstruktive innspill som skal vurderes for programmet for årsmøtehelg i 2015. De som ikke deltok kan også bidra med forslag!

GOD SOMMER TIL DERE ALLE!

RIKSTEATRETS VÅRPROGRAM

Samfunnsengasjement og demokrati var stikkord da teatersjef Ellen Horn la frem Riksteatrets repertoar for våren 2014. Vigdis Hjorths kritikerroste roman Leve posthornet! blir teater, Toralv Maurstad skal på turné med publikumssuksessen «Sokrates’ forsvarstale» og grunnlovsjubileet markeres. Dette er bare noen av høydepunktene i Riksteatrets repertoar våren 2014. Ellers blir det både dans og godbiter for barna. Medlemmer i LTV får 20 % rabatt på alle forestillinger i tillegg til andre goder.

Løp og kjøp!

 

TEATERFEST I MOLDE 5 – 9 MARS

I dag braker det løs med Teaterfest i Molde! les mer

Leder i Ålesund Teaterforening, Lise Hellandsvik, og Tone Folke Olsen styremedlem i Teatrets Venner Teatret Vårt, skal i kraft av styremedlemskap i LTV bidra med erfaringer og inspirasjon om teatervennearbeid for potensielle «ildsjeler» invitert med av kulturhusledere i Møre og Romsdal i anledning Teaterfesten. LYKKE TIL!

 

FRIVILLIGHET NORGE – TOPPLEDERKONFERANSEN 2014

Over 200 styreledere og generalsekretærer møttes 14. januar for å diskutere hvem de nye frivillige er og hvordan de kan motiveres. Frivillig virkssomhet spenner over ulike områder som bl.a idrett, helse og sosialomsorg, beredskap, friluftsliv, religion, miljøvern, nærmiljø og kulturelle aktiviteter. Landsforbundet Teatrets Venner er nytt medlem, og daglig leder deltok.

Medlemskapet i Frivillighet Norge gir konkrete råd til hvordan teatervenneforeningene kan påvirke sin kommune for å fremme vekst og utvikling i den lokale frivilligheten. Teatervenner rundt om i landet bidrar til et mangfoldig tilbud i kommunene. Som nærmiljøbygger kan foreningene gå i dialog med kommunen slik at frivilligheten får større plass i lokalpolitikken.

GOD JUL OG GODT NYTTÅR!