ÅRSMØTEHELG TEATERVENNER 2016

Teatervenner Norge har holdt årsmøtehelg hvor skuespiller Mattis Herman Nyquist og Alessia Fraquillo, markedsrådgiver og skoleansvarlig ved Riksteatret, var våre gjester. Mattis fortalte om arbeidsprosessen med regissør Liv Ullmann i «Fortrolige samtaler».  Med alvor og humor fikk vi innsikt i prosessen og turnélivets lyse og «grå» sider. Han vil gjerne bidra til samtaler, workshops i forbindelse med turnéen. Teatervennene kan legge til rette for slike møteplasser i samarbeid med stedets kulturhus eller teater. Det beriker publikum forøvrig og vi ønsker det velkommen!

Alessia Fraquillo gikk gjennom ny samarbeidsavtale hvor felles mål er større publikumsoppslutning og gode ordninger for teatervenner som arbeider for nyetableringer av teatervennforeninger.

Vi hadde glede av unge nykommere på årsmøtetreffen; Ida  Lillebakk fra Teatrets Venner, Teatret Vårt i Molde, Mona Sørensen fra Vesterålen. Foreningen Drammen Teater stilte for første gang med to representanter; Roy Frantzen og Jan K. Hverven.

Takk til dere alle for hyggelig lag og bidrag for å gjøre dette til en begivenhetsrik helg!

ÅRSMØTE 2016 MATTIS IMG_3513