ÆRESMEDLEM TIL MARITA BAUGSTØ

Æresmedlem. Eva Wiksén Næser (t.v.) leder for Teaterts Venner i Grimstad Therese Strupstad Hagen og daglig leder for Teatervenner Norge, Halldis Olafsdottir var blant dem som hyllet Marita Baugstø (foran) med æresmedlemskapet i Teaterets Venner.

Teaterets Venner overrasket Marita slik at hun ble rørt til tårer

Hun var totalt uforberedt da lederen for Teaterets Venner torsdag kveld proklamerte at styret hadde bestemt seg for å dele ut et nytt æresmedlemskap i venneforeningen.

Sakset fra tale Eva Wiksén:

«Ærede forsamling!

For vel 30 år siden truet at Riksteatret med å reise forbi Grimstad fordi det var minimal teaterinteresse i byen. Noen mennesker ble vrede. Dette fant man seg ikke i! Lederen for Grimstads glade teateramatører og byens kultursjef så på det MUSIKKENS VENNER hadde maktet å bygge opp og sa: «Hvorfor ikke stifte en forening for TEATERVENNER?» Slik fikk Grimstad okt. 81 – Norges første PUBLIKUMSFORENING, som ikke var knyttet til ett bestemt teater og som kun hadde formidling som oppgave To mennesker ble irritert og gjorde noe med sitt eget behov for teater til sitt hjemsted. De kastet en sten i vannet og det har vært utrolig å oppleve hvordan ringene har spredd seg!

Grimstad fikk ett av landets første kulturhus i 85 og da Teatrets Venner i Grimstad var 5 år i 1986, var bl.a. NRK/TV var med på jubileumsarrangementet. Leif Stavik laget et TV program om «Grimstadmodellen», måten vi formidlet teater på, vårt nettverk, samarbeidet med Bibelskolen, teateramatører, kirken o.a. Etter at det ble vist, kom flere teatervennforeninger.

Det har vært en eventyrlig opplevelse å være med på dette arbeidet. Da landsforbundet ble stiftet i 92, hadde Grimstad vel 500 medlemmer. Man stod alene eller sammen med andre organisasjoner som arrangør for 35-55 teaterarrangementer pr. år.

Samtidig stod vi som faddere for nye teatervennforeninger. Dette hadde ikke vært mulig hvis ikke Riksteatrets sjef, Gudrun

– 26. Waadeland, var positiv og strakte seg langt med antall forestillinger, møtte ved teatertreff og betalte for, kursvirksomhet, besøk i skoler med mer. Både hun og Anne Gullestad, som ble sjef i 88, så – selvsagt – potensialet i å få teatervennforeninger ut over landet. Det ble deltakelse ved mange arrangørseminarer i ulike deler av landet på meg. Jeg var vel en slags omreisende «teatermisjonær» på denne tiden, som ble invitert med for å snakke om «Grimstadmodellen» og måten vi formidlet scenekunsttilbud på (…).

Daglig leder fremhevet hennes innsats i styresammenheng i tidligere Landsforbundet Teatrets Venner, nå Teatervenner Norge:

«Kjære Marita! Gratulerer med æresmedlemskap! (…) Du har storparten av min tid som daglig leder i landsforbundet Teatervenner Norge vært nestleder i landsforbundet men du har vært innom de fleste verv gjennom tidene, og siste periode du var styreleder var i 2005 -2007. I denne tiden har du vært en sterk bidragsyter i forbundets utvikling. Du er en dreven strateg, konstruktiv og alltid optimistisk uansett hvilke forhold som råder. (…) Takk fra alle teatervenner i hele landet for din innsats i landsforbundet!