Takk for oss. 
Foreningen Teatervenner Norge er nå lagt ned. Det er en tid for alt og organisasjonen som paraplyorganisasjon har spilt ut sin rolle. Stor takk til alla ildsjeler som står på landet rundt med å legge tilrette for gode teateropplevelser. Ekstra takk til Riksteatret som vært vår hovedsamarbeidspartner gjennom alle år. 🎭